Počela sanacija ulice Streljačka na Mošćanici: Bolja putna infrastruktura za skoro 70 domaćinstava

U blizini Vidikovca, jedne od najpoznatijih lokacija u Sarajevu, nalazi se ulica Streljačka koja pripada najvećoj starogradskoj mjesnoj zajednici Mošćanica. Naselje broji skoro 70 domaćinstava. Veliki broj građana ulice Streljačka, ali i naselja Hladivode, svakodnevno koriste ovu prometnu saobraćajnicu, koja je za njih jedina veza do središta grada.

Općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić, svjestan činjenice da je građanima padinskih dijelova Starog Grada kvalitetna putna infrastruktura apsolutni prioritet, pokrenuo je veliki projekat sanacije 900 metara ulice Streljačka, na dijelu od spoja sa ulicom Škaljin sokak prema Hladivodama. Za ovaj projekat iz budžeta Općine Stari Grad bit će izdvojeno 230.000 KM.

Prije početka radova, nadležna komunalna preduzeća KJKP 'Sarajevogas' i 'Elektroprivreda BiH' izvršili su sanacije svojih instalacija na mjestima gdje se ukazala potreba za tim. Nakon toga, na cijeloj dionici uklonjen je stari i oštećeni asfalt.

 

Stanovnici pozivaju preduzeće 'Vodovod i kanalizacija“ da promijene cijevi

Stanovnici ulice Streljačka pozdravili su ovaj projekat i činjenicu da će dobiti novoasfaltiranu saobraćajnicu nakon više desetina godina. Jedan od njih je i Kemal Isanović, koji živi živi u ovoj ulici već 20 godina. „Cesta je bila poprilično loša, na svakom metru ste vidjeli ispucali asfalt i brojne rupe. Sa novim asfaltom i proširenom cestom kvalitet života na ovom lokalitetu će biti mnogo bolji, bit će sigurnije kretati se ovim naseljem. Volio bih kada bi preduzeće 'Vodovod i kanalizacija' otklonilo kvarove na instalacijama, sada kad je ulica prokopana i uklonjen stari asfalt, kako se novoasfaltirana ulica ne bi ponovo uništavala“, izjavio je Osmanović.

Nura Hasković se prisjetila kako je ulica izgledala 70-ih godina. „Davne 1977. godine ovdje nije bilo nikakvog asfalta, tek 80-ih urađeno je prvo asfaltiranje, ali veoma lošeg kvaliteta. Zahvaljujući Općini Stari Grad i načelniku Hadžibajriću dobit ćemo ono što je nama najvažnije, a to je dobar i siguran put. Voljela bi i kada bi se uradile vodovodne cijevi koje često pucaju“, izjavila je Nura Hasković.

Općina Stari Grad Sarajevo je putem Službe za investicije i komunalne poslove prijavila sve evidentirane kvarove na vodovodnom mreži u ulici Streljačka nadležnom KJKP“Vodovod i kanalizacija“ i zatražila sanaciju istih prije asfaltiranja dionice. Pozivamo ih i ovim putem da ispune svoje zakonske obaveze i osiguraju građanima kvalitetnu infrastukturu imajući u vidu da su vlasnici iste, te da su dužni građanima osigurati uslugu koju im naplaćuju.