Općina Stari Grad sufinansirala rekonstrukciju Upravne zgrade Memorijalnog centra Srebrenica

U Srebrenici je jučer svečano otvorena Upravna zgrada Memorijalnog centra Srebrenica u čijoj rekonstrukciji je finansijski učestvovala i Općina Stari Grad. Naime, odlukom općinskog načelnika mr.Ibrahima Hadžibajrića, a na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Općine i Memorijalnog centra, izdvojen je iznos od 50.000 KM.

Kako su naveli iz Memorijalnog centra Srebrenica u izvještaju koji su dostavili, 11.520 KM utrošeno je za realizaciju istraživačkih projekata, prikupljanje ličnih predmeta žrtava genocida, obradu ličnih predmeta, muzejske dokumentacije i drugo, dok je 38.479 KM utrošeno na sanaciju i adaptacija dijela Upravne zgrade.

Upravna zgrada će služiti kao istraživački centar koji će nadopuniti rad arhiva, bibilioteke i dokumentacionog centra u Potočarima.

Općina Stari Grad Sarajevo bila je prva jedinica lokalne samouprave u BiH koja, prema nalogu načelnika Hadžibajrića još 2019. godine planirala u budžetu za narednu godinu sredstva za podršku Memorijalnom centru Srebrenica, nakon čega je potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji.

Općinski načelnik mr.Hadžibajrić uputio je čestitke Memorijalnom centru Srebrenica na uspješno realizovanom projektu, te riječi izvinjenja što zbog službenog puta van zemlje neće biti u prilici prisustvovati svečanom otvorenju.