Općina Stari Grad naložila uklanjanje zvučnika sa fasada zgrada u Štrosmajerovoj ulici

S ciljem zaštite nacionalnog spomenika, kao i očuvanja javnog reda i mira, te prava na normalne uslove života građana nastanjenih u ulici Štrosmajerova, Općina Stari Grad Sarajevo naložila je uklanjanje zvučnika sa fasada zgrada u ovoj ulici.

Komunalni inspektori Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad izvršili su inspekcijski nadzor 01.06.2022. godine u noćnim satima i na terenu utvrdili da su zvučnici postavljeni na fasadama zgrada koje su u obuhvatu nacionalnog spomenika, imajući u vidu da je Ulica Štrosmjerova 2019. godine proglašena nacionalnim spomenikom.

Osim toga, nivo buke emitovane sa zvučnika bio viši od dozvoljenog, a zbog čega su se stanovnici navedenih zgrada obraćali u više navrata Općinskom načelniku mr.Ibrahimu Hadžibajriću tražeći zaštitu svojih prava – naročito u dane vikenda.

Komunalni inspektori Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad naložili su 01.06.2022. godine preventivne mjere uklanjanja zvučnika poslovnim subjektima “Monument”, “Zlatno zrno”, “Wafir” i “Downtown” koji djeluju u Ulici Štrosmajerova.

Tokom kontrolnog pregleda 02.06.2022. godine komunalni inspektor utvrdio je na terenu da su mjere ispoštovane i zvučnici uklonjeni.

Općina Stari Grad Sarajevo neće dozvoljavati ovakve sadržaje na fasadama zgrada u Štrosmajerovoj ulici uvažavajući zakonom propisane mjere, Odluku o proglašenju Štrosmajerove ulice nacionalnim spomenikom, Odluku o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajevo, te posebno poštujući javni red i mir kako se ne bi narušio dignitet i svetost Katedrale, te građana i stanara susjednih objekata. Isto se odnosi i na druge lokacije u najužoj gradskoj jezgri.