I danas se izvode radovi na velikom projektu na Alifakovcu

Izvođač radova i danas je na terenu u naselju Alifakovac gdje se izvode završni radovi na velikom projektu rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Veliki Alifakovac, Maguda i Megara.

Rekonstrukcija mreže bila je vrlo zahtjevan projekat, a radilo se na cijevima koje nisu zamijenjene dugi niz godina. Ti radovi su završeni prošle godine na kraju građevinske sezone, te se nije moglo pristupiti asfaltiranju dionica koje su rađene. Asfaltiranje je nastavljeno s početkom nove građevinske sezone i dio radova već je završen.

Tokom ove sedmice završeno je asfaltiranje ulice Megara u dužini od cca 100 metara, od spoja ulica Čeljigovići – Megara čikma - Mehmeda Mujezinovića - Hafiza Ibrahima Trebinjca do spoja ulica Maguda-Maguda čikma.

Tokom vikenda radovi se nastavljaju u dijelu ulica Maguda, Alifakovac i Veliki Alifakovac. Izvode se pripremni radovi koji uključuju pripremu podloge, nivelaciju šahtova, šibera i postavljanje ivičnjaka. Po završetku ovih radova, pristupit će se asfaltiranju.

Podsjećamo da se radilo o veoma kompleksnom i velikom projektu na Alifakovcu koji je uključivao rekonstrukciju i polaganje novih cijevi za vodovodnu mrežu, te oborinsku i fekalnu kanalizaciju kroz četiri ulice, na dužini od skoro 500 metara.

Projekat se odvijao u četiri faze. Prva faza radova izvodila se od Inat kuće do raskrsnice kod pekare Alifakovac, druga faza bila je od pekare Alifakovac do raskrsnice sa Franjevačkom ulicom, treća faza od Franjevačke ulice do Magude i četvrta faza izvodila se od Magude do raskrsnice Megara - Mehmeda Mujezinovića. Prvo je urađena rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže, a zatim i rekonstrukcija vodovodne mreže.

Vrijednost projekta je 1.444.800 KM, a radove je izvodila firma Mibral d.o.o.