Okončan projekat sanacije preostalog dijela ulice Safvet-bega Bašagića

Projekat sanacije dijela ulice Safvet-bega Bašagića, dionica iznad raskršća ulice Alije Nametka i Safvet-bega Bašagića do broja 161, završen je danas i time je zaokružen projekat sanacije najprometnije i najduže ulice u Starom Gradu. Ulica je sanirana u dužini od oko 280 metara čime je osigurana mnogo bolja saobraćajna infrastruktura.

Projekat sanacije ovog dijela ulice je koštao oko 81.000 KM i finansiran je u cjelosti iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2022. godinu, a izvođač radova je bila građevinska firma OXA iz Sarajeva.

Na ovoj dionici radilo se uklanjanje oštećenog asfalta sa ugradnjom tamponskog materijala, čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu i na kraju izrada novog sloja asfalta.

Mještani s kojima smo razgovarali kada su počeli radovi u ulici kazali su nam koliko im znači realizacija ovog projekta.

„Čitav svoj život sam u ovoj ulici. Ne pamtim da se ikad ovoliko ulagalo, kao što to posljednjih godina čini načelnik Ibrahim Hadžibajrić. Zaista pohvaljujem rad svih službi, a posebno Mjesne zajednice Medrese. Iako mnogi ne misle tako, ovaj gornji dio ulice Safvet-bega Bašagića je jako bitan jer je važna komunikacija prema Sedreniku i Mezaristanu Grličića brdo. Prije su rađene samo nužne opravke, a sad dobijamo novi asfalt cijelim dijelom“, kazao nam je Mahir Katica, koji živi na broju 142 ove ulice.

Istog mišljenja je i njegov komšija, Hamdija Osmanović, koji je stanovnik ulice Safvet-bega Bašagića od 70-ih godina prošlog stoljeća. „Pamtim uski put, k'o 'koziju stazu' prije 50 godina kad sam se doselio ovdje. Danas ovuda saobraćaju i teretna vozila i uslovi su mnogo bolji, posebno sada. Ovaj projekat znači poboljšanje uslova života, bolji prilaz do kuća. Općina Stari Grad i načelnik Hadžibajrić rade odličan posao i mi smo jako zadovoljni“, poručio je Osmanović.

Inače, Općina je u toku 2017. i 2018. godine sanirala 3 dijela ove ulice, duge više od 900 metara, za što je izdvojeno oko 430.000 KM. Prva je faza radova obuhvatala dio od spoja sa ulicom Alije Nametka do raskrsnice sa ulicom Pirin brijeg, u dužini od 265 metara. Druga faza obuhvatila je 364 metra ulice od Pirinog brijega do ulice Ulomljenica, i treća posljednja od ulice Ulomljenica do Pokopnog društva „Bakije“, u dužini od 266 metara.