Radovi u ulici Safvet-bega Bašagića: Ugradnja novih ivičnjaka

U ulici Safvet-bega Bašagića u toku su radovi na sanaciji dijela puta dužine oko 280 metara.

Prema informacijama iz Službe za investicije i komunalne poslove, sa cijele dionice je uklonjen stari dotrajali asfalt, te je izvršeno ravnanje i tamponiranje.

„Uređeno je i čišćenje slivnika, te nivelacija, a nakon sanacije jednog vodovodnog priključka počeli su radovi na ugradnji novih ivičnjaka sa obje strane ulice“, izjavili su iz Službe.

Radovi se izvode na dijelu ulice Safvet-bega Bašagića, iznad raskršća ulica Alije Nametka i Safvet-bega Bašagića do broja 161.

Prethodnih godina sanirane su tri velike dionice ove ulice. Prva je obuhvatala dio od spoja sa ulicom Alije Nametka do raskrsnice sa ulicom Pirin brijeg, u dužini od 265 metara. Druga faza obuhvatila je 364 metra ulice od Pirinog brijega do ulice Ulomljenica, i treća posljednja od ulice Ulomljenica do Pokopnog društva „Bakije“, u dužini od 266 metara, što je ukupno 903 metra. Sanacijom posljednjeg, četvrtog dijela, cijela ulica bit će obnovljena.

Projekat vrijedan oko 81.000 KM u cjelosti finansira Općina Stari Grad iz budžeta za 2022. godinu. Rok za izvođenje radova je 30 dana, a izvođač je firma OXA iz Sarajeva.