Nastavljeni radovi na Alifakovcu: Počela završna faza koja uključuje asfaltiranje

Nastavljeni su radovi na velikom projektu u ulicama Veliki Alifakovac, Maguda i Megara gdje je prošle godine urađena kompletna rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže. S obzirom da su ti radovi završeni na kraju građevinske sezone, nije se moglo nastaviti sa asfaltiranjem ulica sve do početka nove sezone.

S poboljšanjem vremenskih prilika, izvođač radova ponovo je na terenu i radi na uklanjanju starih dijelova asfalta, oštećenih ivičnjaka, te oštećenog dijela tampona. „Radovi su počeli od raskrsnice na vrhu ulice, prema ulici Megara. Skida se oštećeni sloj i vrši priprema za novo asfaltiranje. Ovo je vrlo kompleksan projekat kojim je riješen dugogodišnji problem građana sa lošom kanalizacionom i vodovodnom mrežom. Ovom fazom projekta koja uključuje asfaltiranje kompletne dionice, bit će završeni svi radovi,“ potvrdili su iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove.

Podsjećamo da se radilo o veoma kompleksnom i velikom projektu na Alifakovcu koji je uključivao rekonstrukciju i polaganje novih cijevi za vodovodnu mrežu, te oborinsku i fekalnu kanalizaciju kroz četiri ulice, na dužini od skoro 500 metara.

Projekat se odvijao u četiri faze. Prva faza radova izvodila se od Inat kuće do raskrsnice kod pekare Alifakovac, druga faza bila je od pekare Alifakovac do raskrsnice sa Franjevačkom ulicom, treća faza od Franjevačke ulice do Magude i četvrta faza izvodila se od Magude do raskrsnice Megara - Mehmeda Mujezinovića. Prvo je urađena rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže, a zatim i rekonstrukcija vodovodne mreže.

Vrijednost cijelog projekta je 1.444.800 KM, a radove izvodi firma Mibral d.o.o.