Osigurana sredstva za opremanje dnevnog boravka korisnika Zavoda Pazarić

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić i direktor JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Samir Suljagić potpisali su ugovor o izdvajanju finansijskih sredstava za nabavku novog namještaja za opremanje prostorija Zavoda Pazarić. Odlukom općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića bit će izdvojena sredstva za zamjenu dotrajalog namještaja u dnevnom boravku namijenjenom za najmlađe korisnike Zavoda. Na taj način osigurat će im se mnogo bolji uslovi za boravak i rad.

„Kada su nam se obratili iz Zavoda Pazarić ovim zahtjevom odmah smo odlučili da reagujemo i pomognemo im. Sredstva će odmah biti uplaćena, kako bi se prostorije što prije opremile. U razgovoru sa direktorom saznao sam da se korisnici Zavoda bave poljoprivrednim radovima, ali da im je oštećen plastenik. I tu ćemo im pomoći i odmah ćemo izdvojiti sredstva za sanaciju. Naša je obaveza, ljudska prije svega, pomagati korisnicima ove i sličnih ustanova,“ poručio je načelnik Hadžibajrić.

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić ima 335 korisnika od čega je 121 korsnik sa područja Kantona Sarajevo, a 27 korisnika sa područja općine Stari Grad. „Sredstva koja su nam donirana od Općine Stari Grad i načelnika Hadžibajrića upotrijebit ćemo za zbrinjavanje, odnosno opremanje dnevnih boravaka za naše najmlađe kategorije. Planiramo opremiti dva paviljona, a najmlađi korisnik jednog od njih ima svega 18 mjeseci,“ izjavio je direktor Zavoda Samir Suljagić.

„U Zavodu borave korisnici od uzrasta 18 mjeseci do 30 godina. Radi se o djeci koja imaju pridruženu patologiju, nisu samo u pitanju intelektualne poteškoće, nego i neki somatski problemi, a jedan broj njih je i potpuno nepokretan, neki su polupokretni, a jedan mali broj njih smo uspjeli osposobiti i uključiti u sistem obrazovanja kroz proces rehabilitacije,“ ispričao je direktor Suljagić. Dodao je da Zavod ima korisnike koji u njemu borave i po 40 godina, smješteni su još kao djeca i do danas su ostali u Zavodu.

U znak zahvalnosti za podršku koju im je pružio, korisnici Zavoda izradili su za općinskog načelnika rad na alu foliji koji prikazuju Latinsku ćupriju i Muzej Sarajevo 1878-1918.

Zavod Pazarić je javna ustanova čija je djelatnost socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, obrazovanje i osposobljavanje za život i rad prema preostalim sposobnostima i sklonostima i provođenje radne sktivnosti djece i mladih sa smetnjama u psihičkom razvoju umjerenog, težeg i teškog stepena, kao i lica sa kombinovanim smetnjama. Do popune kapaciteta Zavod zbrinjava i starije osobe od 25 godina. S obzirom na ovu djelatnost u Zavodu žive ljudi sa ovim invaliditetom, odnosno intelektualnim poteškoćama u razvoju. Počeo je sa radom 1949. godine. Tada je u Zoviku otvorena prva ustanova u Bosni i Hercegovini za djecu i omladinu sa umjerenim, težim i teškim smetnjama u psiho-fizičkom razvoju. Do formiranja ove ustanove došlo je nakon preorjentacije Dječijeg doma za ratnu siročad. Osnivač ustanove za djecu sa intelektualnim poteškoćama u razvoju i omladinu bila je Vlada Narodne Republike BiH. 1965. godine Dječiji dom u Zoviku dobija sredstva od Sreskog odbora iz Sarajeva i vrši otkup objekata u Pazariću. Nakon prikupljenje tehničke dokumentacije, krajem 1965. godine počela je gradnja. 1967.godine donesen je Zakon po kojem je raniji Dječiji dom u Zoviku prerastao u Zavod za zaštitu djece i omladine Pazarić.