Izgrađen potporni zid u ulici Kamenica

Završeni su radovi na izgradnji novog armirano-betonskog potpornog zida u ulici Kamenica u Mjesnoj zajednici Mahmutovac.

„Nakon uklanjanja starog zida, izgrađen je novi dužine 15 metara. Radovi su završeni u predviđenom roku i otklonjena je opasnost od obrušavanja“, pojasnili su iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo.

Radove je izvodila firma Klico trans gradnja d.o.o, a projekat je finansiran iz budžeta Općine Stari Grad iznosom oko 18.400 KM.

 

U prošloj godini izgrađeno 14 zidova

U 2021. godini u Starom Gradu je izgrađeno i sanirano 14 potpornih zidova: Ramića banja broj 19, Josipa Štadlera broj 15, Saburina broj 5, Grličića brdo od broja 61 do broja 65, Hamdije Kreševljakovića broj 98a, Iza bašče broj 10, Jarčedoli broj 40, Krka, Braće Nuhić (četiri zida u sklopu sanacije ulice) i Kamenica (dva zida u sklopu sanacije rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže u ulicama Kamenica i Paje malta). Prvih osam zidova koštali su oko 180.000 KM, dok je preostalih šest zidova rađeno u sklopu drugih projekata.