ZAVRŠENA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Image

Pored ponuđenih 17. tački dnevnog reda, neposredno pred početak sjednice dodate su još 3. tačke dnevnog reda i to:
1. «Informacija o izvršenoj reviziji poslovanja Općine Stari Grad za 2008. godinu od strane revizorske kuće»;
2. «Prijedlog Odluke o preraspodjeli Budžetskih sredstava»;
3. «Nacrt Odluke o proglašavanju ulica Ferhadija i Maršala Tita od posebnog interesa za Grad Sarajevo».

O svim tačkama dnevnog reda se konstruktivno raspravljalo, gdje su uz određene sugestije pojedine tačke dopunjene, a zatim jednoglasno usvajane.
Vrijedno pažnje je istači dodatu tačku dnevnog reda «Nacrt Odluke o proglašavanju ulica Ferhadija i Maršala Tita od posebnog interesa za Grad Sarajevo». Općinsko vijeće Starog Grada je jednoglasno donijelo Zaključak kojim se protivi uvrštavanju na dnevni red sjednice Gradskog vijeća, zakazane za 30. juni 2009. godine Nacrta Odluke o proglašenju ulica Ferhadija i Maršala Tita od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Vijećnici predlažu da gradonačelnik povuče tekst Nacrta Odluke iz dalje procedure. U suprotnom, radi se o direktnom kršenju Ustava KS i niza zakonskih propisa.
«Tražili su da budu vlasnici ulica i ja sam to odmah odbio. Ne smeta mi saradnja, ali uz sporazum i javnu saglasnost. Takođe, nemam ništa protiv da reklame u Ferhadiji od koji godišnje imamo 12.000 KM kontrolišu općinske i gradske inspekcije. Grad nam je tražio 10%, a ja sam im odobrio 50% zarade od reklame» rekao je načelnik Ibrahim Hadžibajrić.