Javni poziv za učešće u radu Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti

Image

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo putem Službe za privredu objavljuje Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo za 2022. i 2023. godinu.

Pozivaju se zainteresirana fizička lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo, za 2022. i 2023. godinu, u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonom o turističkoj djelatnosti i drugim zakonskim i podzakonskim propisima kojima je utvrđena nadležnost općinskog organa uprave za obavljanje ovih poslova i to sljedećih struka: dipl. inžinjer elektrotehnike, dipl. inžinjer mašinstva, inžinjer ili dipl. inžinjer zaštite na radu i/ili zaštite od požara, dipl. sanitarni inžinjer, sanitarni inžinjer i viši sanitarni tehničar.

Prijave o dokazima o ispunavanju uslova Javnog poziva podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja, putem protokola Općine Stari Grad Sarajevo ili poštom. Kompletan tekst Javnog poziva može se pročitati ovdje.

Objavu u dnevnim novinama pogledajte ovdje.