Saniran krov na brani Bentbaša

Završena je sanacija krova iznad prostorija brane Bentbaša u kojima se nalazi postrojenje za regulaciju nivoa vode.

Iz Službe za komunalne poslove i investicije su nam potvrdili da je projekat sanacije krova brane na Bentbaši završen, te da se riješilo pitanje prokišnjavanja koje je stvaralo probleme prilikom većih padavina.

Ovaj projekat je realizovan na osnovu zaključka Općinskog štaba civilne zaštite koji je donesen na vanrednoj sjednici održanoj 05. novembra 2021. godine.

Usljed obilnih padavina koje su početkom novembra zahvatile područje Starog Grada, na određenim mjestima je evidentirano prokišnjavanje krova na brani, te je donesen zaključak da se pristupi sanaciji kako bi se spriječila veća ostećenja i djelovalo preventivno u slučaju ponovnih padavina. Radove je izvodila građevinska firma Klico d.o.o. Također ostali su još manji radovi na odvodnji i olucima, koji se izvode danas.

Podsjećamo, Općina Stari Grad je i ranije učestvovala u sanaciji mosta na brani Bentbaša koji povezuje objekat na kojim se sada radila sanacija, kao i sanaciju drvene ograde na mostu Bentbaša u dužini od 50 metara, a postavljeni su i reflektori koji osvjetljavaju branu. Nedavno je urađena i sanacija mosta koji povezuje ulicu Toplik sa skloništem na Bentbaši. Osim toga, Odjeljenje za održavanje Aleje ambasadora, cestovnih pojasa i javnih površina Općine Stari Grad koje djeluje pri Službi za investicije i komunalne poslove redovno vrši i uređenje i održavanje zelenih površina i prostora oko brane Bentbaša.