Nalogom načelnika Hadžibajrića Mahiru Terziću bit će hitno osiguran alternativni smještaj ili sanacija prostorija u kojim živi

Općina Stari Grad Sarajevo je, putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu danas izvršila još jedan obilazak socijalno ugroženog lica Mahira Terzića na adresi Fojnička 22, u naselju Medrese.

Nakon što je imenovani još jednom kategorično odbio sistemska rješenja koja su mu i dosad nuđena, uključujući i medicinsku pomoć, općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić dao je nalog da se hitno nađe rješenje koje će ovo lice prihvatiti i riješiti njegovo egzistencijalno pitanje. Nalogom načelnika, Općina Stari Grad će Mahiru Terziću ponuditi stambenu jedinicu u vlasništvu Općine kao alternativni smještaj u koji će biti useljen već početkom sljedeće sedmice. Imajući u vidu da je imenovani do sada odbijao svaku vrstu saradnje kategorično odbijajući da napusti vlastitu stambenu jedinicu koja je krajnje neuslovna, ukoliko i dalje bude istog stava, Općina će po hitnom postupku pristupiti djelimičnoj sanaciji prostorija u kojima Mahir Terzić živi kako bi mu se osigurali normalni uslovi.

Tokom današnje posjete imenovani je izjavio da redovno prima obroke od strane organizacije Pomozi.ba, te da mu pomoć u hrani nije potrebna. Stoga će Općina Stari Grad osigurati osobu koja će redovno obilaziti ovo lice i održavati uslovnom stambenu jedinicu u kojoj se bude nalazio, te obavljati ostale kućanske poslove, a do iznalaženja trajnog rješenja.

Općina će ponuditi i osiguravanje medicinske pomoći i redovno previjanje za Mahira Terzića, a u saradnji sa medicinskim ustanovama, ukoliko imenovani to bude želio prihvatiti imajući u vidu da odbija svaku ljekarsku pomoć. Napominjemo da se radi o osobi koja odbija saradnju i sistemska rješenja, koji je na momente agresivan i nepredvidiv, te okružen čoporom pasa koji su nerijetko napadali prolaznike. O svim ovim problemima upoznate su nadležne službe, ali je svaki pokušaj rješavanja naišao na otpor i bojkot.

Kako bi javnost bila objektivno informisana, želimo istaći da je Općina Stari Grad u saradnji sa Službom socijalne zaštite pri Centru za socijalni rad u više navrata pokušavala riješiti egzistencijalne probleme Mahira Terzića.

U koordinaciji Općine Stari Grad i Centra za socijalni rad, 06.januara, 2020. godine Mahir Terzić je smješten u prihvatnu stanicu Gerontološkog centra Sarajevo. Bolovao je od korone i upale pluća, ali i od promrzlina zbog čega su mu amputirani prsti na nogama. Imenovani je 12.03.2020. godine pobjegao iz ustanove u koju je smješten i vratio se u ruševan objekat u kojem i danas živi.

Tokom boravka u Gerontološkom centru osigurani su mu lični dokumenti (lična karta), te zdravstveno osiguranje koje dotad nije imao.

Dana 09.02.2021. godine predstavnici Općine Stari Grad sa Službom socijalne zaštite izvršili su još jedan obilazak Mahira Terzića koji je i tada odbio svaku vrstu pomoći, uključujući i obroke, te jednokratnu novčanu pomoć, kao i smještaj u ustanovu Socijalne zaštite Stari Grad.

Za ovakav i slične slučajeve potrebno je naći sistemsko rješenje utvrđivanjem zakonskih regulativa i procedura po pitanju beskućnika, u smislu većeg angažmana svih struktura kako bi se adekvatno procijenila mogućnost zdravog rasuđivanja u ovakvim slučajevima, te odbijanja pomoći i donijela kvalitetna rješenja. U suprotnom, lica poput Mahira Terzića niko ne može spriječiti da samovoljno napuštaju smještaje koji im se nude, odbijaju pomoć i žive na ulici ili neuslovnim objektima.