Betonirana armirano-betonska ploča Bistričkog potoka kod trolejbuskog stajališta Trg Austrije

Kako je i najavljeno, u petak je izvršeno betoniranje armirano-betonske stropne ploče Bistričkog potoka u blizini trolejbuskog stajališta Trg Austrije.

Već u subotu izvršeno je skidanje oplate sa betoniranog dijela kako bi se postiglo da se beton što brže suši. Planirano je da za sedam dana, tačnije u subotu 30.oktobra bude urađena analiza, tzv probna kocka radi atesta ugrađenog betona, odnosno kontrole kvalitete. Ukoliko kvaliteta bude zadovoljavajuća, pristupit će se zatrpavanju, a u suprotnom sačekat će se još sedam dana za novu analizu i ispitivanje čvrstoće.

Upravo od rezultata ovog atesta ovisi nastavak radova.

Inače, radovi su izvodeni u sklopu projekta rekonstrukcije ulice Hamdije Kreševljakovića i Trga Austrije s obzirom da su tokom realizacije projekta detektovana oštećenja na stropnoj ploči. Na ovom dijelu stropne ploče ugrađeno je više od 50 kubika betona, te betonirana ploča debljine 20 centimetara.

Inače, rekonstrukcija saobraćajnice Hamdije Kreševljakovića zajednički je projekat Općine Stari Grad i Direkcije za ceste KS. Projekat obuhvata dionicu od Drvenije do Austrijskog trga, ukupne dužine oko 450 metara, kao i trolejbusku okretnicu dužine cca 200 metara, a njegova vrijednost je oko 750.000 KM. Općina Stari Grad u ovom projektu već je finansirala ugradnju nove oborinske kanalizacione mreže vrijednu oko 90.000 KM, dok ostale radove finansira Ministarstvo saobraćaja KS.