Za bolju sigurnost u saobraćaju: Postavljeni novi znakovi, ogledala, ležeći policajci

Za veću sigurnost svih učesnika u saobraćaju na prostoru općine Stari Grad Sarajevo, u prethodnom periodu je nadležna općinska služba intenzivno radila na postavljanju nove saobraćajne signalizacije. Novim znakovima postignuta je bolja preglednost učesnika u saobraćaju, što pruža veću sigurnost pješacima i vozačima.

Nova vertikalna saobraćajna signalizacija – saobraćajni znakovi i ogledala, postavljeni su na sljedećim lokacijama: raskrsnica ulica Glođina i Čemerlina, ulica Aganovića sokak na raskrsnici sa ulicom Hadžijska ravan, ulica Baruthana kod broj 71 na izlazu iz ulice Ablagijin sokak, ulica Zmajevac na raskrsnici sa ulicom Sarajevskih gazija, ulica Sedrenik kod broja 164, raskrsnica ulica Sedrenik-Barice-Čavljak, ulica Josipa Štadlera na raskrsnici sa ulicom Mula Mustafe Bašeskije, ulica Sedrenik na raskrsnici sa ulicom Sedrenik mali, ulica Sarajevskih gazija na raskrsnici sa ulicom Zmajevac, ulica Adžemovića i ulica Pehlivanuša nakon spoja sa ulicom Mula Mustafe Bašeskije.

S ciljem smanjenja brzine kretanja motornih vozila i vodeći računa o sigurnosti djece u blizini Vrtića 'Bajka', u ulici Vrbanjuša, postavljeni su novi gumeni ležeći policajci, dok je u ulici Josipa Štadlera izvršena zamjena postojećih ležećih policajaca (umirivača saobraćaja).

Za navedene radove iz općinskog budžeta izdvojeno je oko 8.100 KM.