Regionalna saradnja: Općine Stari Grad Sarajevo i Aerodrom Skopje ozvaničile saradnju

Nakon nastarije skopske općine Čair, Općina Stari Grad danas se bratimila i sa jednom od najurbanijih općina u Skopju-Opštinom Aerodrom koja se prostire na površini od 20 km2 i ima oko 72 000 stanovnika. Ulaganja u infrastrukturu, gradnju i obnovu zajednički su imenitelj za Stari Grad i Aerodrom.

Sporazum o saradnji danas su potpisali općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić i šef kabineta Opštine Aerodrom, ujedno zadužen za međunarodnu saradnju, Aleksandar Gjorgievski, a potpisivanju je prisustvovao i ministar lokalne samouprave Zoran Dimitrovski, te predsjednica Savjeta Opštine Aerodrom Ivana Cvetkovska. Cvetkovska je naglasila da će Opština Aerodrom ubuduće raditi na planu aktivne saradnje sa opštinama iz regije koja je za njih značajna s aspekta razmjene iskustava, a posebno su zainteresovani za primjere pozitivnih praksi koji se primjenjuju u Općini Stari Grad.

Načelnik Hadžibajrić je upoznao domaćine sa općinom Stari Grad, projektima koji su realizovani i investiranjima, te saradnjom sa ostalim pobratimskim općinama. "Regionalna saradnja je značajna za naše građane i otvaranje novih mogućnosti saradnje na projektima, kako iz oblasti infrastrukture, tako i kulture, sporta, razmjene znanja, iskustava i drugog. Nastojat ćemo naći zajednička interesovanja i sa Opštinom Aerodrom i raditi na njihovoj realizaciji," izjavio je načelnik Hadžibajrić.

Podsjećamo, jučer je potpisan sporazum o saradnji Općine Stari Grad i Opštine Čair, a od ranije je Stari Grad vezan pobratimskim odnosima sa makedonskim opštinama Karpoš, Gostivar i Ohrid.