Počeli radovi u ulici Alifakovac: Evo šta kažu građani

Veliki projekat rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže sa asfaltiranjem u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara, počeo je, kako je i najavljeno danas, 22.septembra 2021. godine.

 

O predviđenoj dinamici radova razgovarali smo sa voditeljem gradilišta Dženanom Alijagićem:

„Radovi će se odvijati u 4 faze, prva faza je od Inat kuće do raskrsnice nakon pekare Alifakovac, druga faza je od pekare Alifakovac do raskrsnice sa Franjevačkom ulicom, treća faza je od Franjevačke ulice do Magude, četvrta od Magude do kraja. Radi se prvo rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže, zatim idemo na rekonstrukciju vodovodne mreže, a prije svega smo uradili privremeni vod. Odmah se rade kućni priključci fekalne kanalizacije i kućni priključci kišne kanalizacije. Prva faza je planirana da traje 15 dana zavisno od vremenskih uslova i onoga što se nalazi ispod asfalta,“ ispričao je Alijagić.

Kod Inat kuće od koje su danas počeli radovi sreli smo neke od stanovnika koji nisu krili oduševljenje što će konačno njihovim problemima doći kraj.

Dijana Simit Burzić koja je rođena na mjesnom području Babića bašče, ispričala nam je kako ovdje imaju problem koji je prisutan već decenijama.

„Mi smo imali kontinuirano mješanje oborinske i kanalizacione mreže, a sad će se to ovim projektom riješiti. Saobraćajnica koja za naše mjesno područje predstavlja žilu kucavicu biće sanirana, jer će pored oborinske i fakalne mreže biti sanirane i vodovodne cijevi, a na kraju će se staviti i novi sloj asfalta, što će doprinjeti kvaliteti života," kazala je i dodala:" Ja bih prije svega da se zahvalim načelniku i njegovim nadležnim službama zato što su prepoznali problem koji kod nas tinja već nekoliko decenija, a poseban vrhunac je dobio po završetku rata. Ovo što je načelnik Hadžibajrić uradio za ova četiri mandata do tog momenta ni jedan načelnik nije uradio ni pola, tako da to sve govori. Načelnik i službe općine prate Zborove građana, i prate ono što je građanima zapravo važno“, rekla je Dijana.

Sličnog mišljenja je i Emina Čolić koja živi u ulici Alifakovac 14., te kaže da će ovaj projekt građanima donijeti normalizaciju života.

„Godinama smo se patili, fekalije su ulazile u stambene objekte. Jedva čekamo da se projekat završi, da normalno živimo da imamo normalne uslove u 21 vijeku. Načelnik Hadžibajrić je već dobio Plaketu desetljeća, a sad poslije ovog projekta treba mu dati Plaketu stoljeća. Ja govorim ne samo u svoje ime nego ime velikog broja stanovnika", kazala je Emina.

Fahrudin Mulahusejnović živi u ovom naselju 63 godine i kaže da je ovo prvi put da se vrši ovakav vid rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže.

„Svako malo dolazilo je do pucanja cijevi, kopanja, krpljenja. Čitav kraj je ostajao bez vode i zbog toga će ovo puno značiti za nas građane, a uz to ćemo dobiti i novu saobraćajnicu što će dodatno olakšati i život svima nama. Zahvaljujem se načelniku Hadžibajriću koji stvarno ne štedi ni sebe ni sredstva i poboljšava život svih građana,“ kazao je Fahrudin.
 

O projektu

Projekat uključuje zamjenu kanalizacione mreže u ukupnoj dužini kišnog kanala od 446 metara, fekalnog kanala 488 metara, planirana su 34 šahta, cca 130 priključaka (ukupno kišni i fekalni), te devet rešetki za prihvat kišnih voda sa saobraćajnice. Po pitanju vodovodne mreže, umjesto dva cjevovoda izvest će se jedan profila DN 300 dužine 430 metara, a pored ovog rekonstruisat će se i dio cjevovoda profila DN 100 (20 metara). Realizacijom ovog projekta će se poboljšati funkcionalnost, olakšati eksploatacija i što je najbitnije, smanjiće se gubici vode na ovom području. Po završetku svih radova, trasa će se asfaltirati.