Otklonjena opasnost po građane i sagrađen novi zid u ulici Iza bašče

Na Mahmutovcu je, u ulici Iza bašče 10, na mjestu starog i oštećenog zida koji se obrušavao na ulicu i predstavljao opasnost za građane i njihovu imovinu, sagrađen novi armirano-betonski zid dužine oko 12 metara. Prethodnih dana su finalizirani svi radovi, te izvršeno asfaltiranje dijela saobraćajnice uz zid.

Inače, Služba za opću upravu i inspekcijske poslove je izlaskom na teren konstatovala da je stari kameni zid uz ulicu vidno oštećen u srednjem dijelu, te da prisustvo većih količina vode ugrožava njegovu statičku stabilnost.

S obzirom da je stanje zida predstavljalo opasnost za okolne objekte, te pješake i vozila općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić dao je nalog da se izvrši izgradnja novog armirano-betonskog zida cijelom dužinom od 12 metara. Stari zid je porušen te je urađena armirano-betonska konstrukcija, sa drenažom i otvorima na više dijelova zida.

Projekat izgradnje novog zida finansiran je iz budžeta Općine Stari Grad iznosom od 13.500 KM, a izvođač radova bila je firma „Klico trans gradnja“ iz Sarajeva.