Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Općine Stari Grad Sarajevo

Image

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo objavljuje Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Općine Stari Grad Sarajevo. Općina Stari Grad Sarajevo osniva Zdravstveni savjet s ciljem ostvarivanja društvene brige za zdravlje stanovništva.

Predviđeno je da Zdravstveni savjet obavlja sljedeće poslove:

- predlaže i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području općine Stari Grad Sarajevo

- daje mišljenja na planove i programe zdravstvene zaštite za područje općine Stari Grad Sarajevo, te predlaže ocjene za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na svom području

- prati primjenu propisa na području općine Stari Grad Sarajevo koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata

- organizuje obrazovne kurseve za građanstvo iz poznavanja materije o pravima pacijenata i postojeće legislative

- daje preporuke za organizaciju kurseva u zdravstvenim ustanovama radi upoznavanja rukovodstva i zdravstvenih radnika s konceptom prava pacijenata, legislativom i odgovarajućim nužnim promjenama u zdravstvenim ustanovama

- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području općine Stari Grad Sarajevo

- predlaže preduzimanje mjera za zaštitu i unapređenje prava pacijenata na području općine Stari Grad Sarajevo

- bez odgađanja obavještava Zdravstveni savjet u kantonalnom ministarstvu o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata

- podnosi Općinskom vijeću Općine Stari Grad Sarajevo i kantonalnom ministarstvu godišnji izvještaj o svom radu

- obavještava javnost o povredama prava pacijenata

- obavlja druge poslove određene ovim Zakonom

Zdravstveni savjet broji 9 (devet) članova,  uključujući predsjednika i zamjenika koje imenuje Općinski načelnik na osnovu Javnog poziva, na period od 4 (četiri) godine sa mogućnošću reizbora.

Članovi Zdravstvenog savjeta imenuju se iz reda:

predstavnika pacijenata, predstavnika mladih, predstavnika općinskog organa uprave, predstavnika komora iz oblasti zdravstva, predstavnika stručnih udruženja, udruženja za zaštitu prava pacijenata, predstavnika crvenog krsta/križa s područja općine, predstavnika zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova na području Općine, predstavnika zdravstvenih radnika privatnih praksi, predstavnika penzionera.

Kompletan tekst Javnog poziva pročitajte ovdje.

Objavu Javnog poziva u dnevnom listu “Oslobođenje” pogledajte ovdje.