U toku je sanacija makadamskog puta Ravne na Trebeviću

Na Trebeviću je u toku sanacija makadamskog puta Ravne koji vodi prema Planinarskom domu Trebević. Kako bi se posjetiocima osigurala kvalitetnija infrastruktura u ovom dijelu Trebevića, te omogućio lakši pristup izletištu i planinarskom domu, na dionici se radi krčenje grmlja, rastinja i granja, čišćenje putnog pravca i postavljanje tamponskog sloja.

U sklopu projekta je planirano i postavljanje nove drvene ograde oko Planinarskog doma Trebević ukupne dužine oko 80 metara.

Uređenjem ovog puta i ograde oko Planinarskog doma postići će se bolja uređenost lokacije i omogućiti posjetiocima da uživaju u prirodnom okruženju i ljepotama Trebevića.

Za ove radove Općina Stari Grad Sarajevo iz budžeta je izdvojila oko 5.000 konvertibilnih maraka.