Širokača: Asfaltirana ulica Nadmejdan, slijede radovi u ulici Za beglukom

Završena je sanacija ulice Nadmejdan, na Širokači, a već danas radovi se nastavljaju u donjem dijelu ulice Za beglukom koji se nadovezuje na ulicu Nadmejdan.

Prema informacijama nadležne Službe za investicije i komunalne poslove, sanirano je i asfaltirano 120 metara ulice Nadmejdan, gdje je prethodno uklonjena stara, oštećena kocka.

I u ulici Za beglukom planirano je uklanjanje kocke sa trotoara i saobraćajnice, priprema podloge i finalno asfaltiranje. Saobraćaj neće biti obustavljen, ali će se odvijati otežano, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

Radi se o padinskim ulicama, veoma značajnim za putnu komunikaciju građanima nekoliko naselja. Sanirane i asfaltirane ulice pružat će bolje uslove za odvijanje saobraćaja, kako pješacima, tako i vozačima.

Vrijednost radova u obje ulice je cca 100.000 KM, a izvodi ih firma Oxa d.o.o.