Na današnji dan, 1992. godine izvršena jedna od najsnažnijih artiljerijskih priprema na snage ARBiH na Trebeviću

Kraj jula i početak augusta 1992. godine urezan je u sjećanje svih građana Sarajeva, posebno Starog Grada kao period kada su se vodile značajne bitke za zauzimanje Bistrik kule, dok će 05.august 1992. godine ostati upamćen kao dan kada je izvršena jedna od najsnažnijih artiljerijskih priprema na naše jedinice, te je ostalo zabilježeno da je na prostor od 2.500 metara za 2,30 minuta palo 4.500 granata! Ovaj datum se u Kalendaru obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. na području Kantona Sarajevo vodi kao datum odbrane Starog Grada iz pravca Trebević-Bistrički potok.

Kako nam je ispričao Zijad Rujanac penzionisani brigadir Armije RBiH i autor knjige „Bistrik kula koraci života i smrti“ u kojoj je detaljno opisao ove događaje, jedinice Zelenih beretki su u tom periodu zauzele Bistrik kulu koja je bila u zoni odgovornosti sarajevsko-romanijskog korpusa vojske Republike Srpske.

“Sa tih pozicija su naše snage imale izvanredan pogled na putnu komunikaciju Lukavica – Pale. Ta naša operacija proboja od 29. jula do 2. avgusta imala je svoj značaj zato što se nisu mogli lako kretati transporti borbenih sredstava jer smo pravili određene smetnje na tom dijelu puta. Tada je 3.08. poginuo Bego Poturović i sa njim Zoran Suša, Faruk Ahmetašević, Muris Zečević, Tarik Kapetanović i Ćazim Ahmetspahić,” prisjetio se Rujanac.

Dodaje da su neprijateljske snage 05. augusta počele napad na Bistrik kulu u ranim jutarnjim satima.

“Nikada u historiji ovog ratovanja i opsade grada Sarajeva nije se desilo da je na jedno mjesto napada izvršena takva artiljerijska priprema da je bila ravna nuklearnom udaru. I to je veoma značajno, značajno je i sa stajališta da su borci ipak uspjeli da sačuvaju donekle linije i da linija odbrane grada Sarajeva nije bila nimalo ugrožena,” ispričao je Rujanac.

Pamti da i pored takvog napada, tog dana nije bilo poginulih, ali je bilo devet ranjenih pripadnika Armije RBiH. Nažalost, poslije tog 05.augusta, pa sve do kraja agresije na našu zemlju, snage Armije RBiH nisu uspjele povratiti Bistričku kulu.

U znak sjećanja na ove značajne historijske datume iz bliske prošlosti našeg grada, delegacija Općine Stari Grad danas je, u ime općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, položila cvijeće i proučila Fatihu na spomen-obilježju na Bostarićima.

Cvijeće su položili pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Safija Šehović, pomoćnica načelnika za odnose s javnošću i informacioni sistem Almedina Porča i savjetnik načelnika za boračka pitanja Samir Muhić.