Izmijenjen Pravilnik o stipendiranju nadarenih učenika i studenata, olakšani kriteriji za...

Image

Od akademske 2021/22. godine stipendiranje nadarenih učenika i studenata iz Općine Stari Grad vršit će se na osnovu izmijenjenog Pravilnika kojim su djelimično olakšani kriteriji za studente fakulteta iz oblasti medicinskih i tehničkih nauka, te grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka. Ovi studenti će ubuduće moći aplicirati za ovu vrstu stipendije ako imaju prosjek 8,5, dok je ranije traženi prosjek bio 9. Studenti svih ostalih fakulteta i dalje za apliciranje moraju imati prosjek 9.

Iz nadležne općinske Službe za obrazovanje, kulturu i sport kazali su da je bilo više razloga za izmjenu i dopunu Pravilnika, ali da je prioritet bilo omogućavanje stipendije svakom učeniku i studentu koji ima izuzetne rezultate rada iz više oblasti.

„Uzimajući u obzir situaciju na tržištu rada za povećanom potrebom visokoobrazovanog kadra iz oblasti medicinskih i tehničkih nauka, te grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, kao i dužinu trajanja studija u odnosu na fakultete iz grupacije umjetnosti, društvenih i humanističkih nauka, od sada će prosjek ocjena u ovim oblastima iz prethodne godine biti 8,50, dok će za fakultete iz grupacije društvenih nauka to biti 9,0,“ navedeno je u obrazloženju ove Službe.

Pravilnik je izmijenjen u još jednom dijelu. Kako bi se što pravednije izvršio odabir nadarenih učenika od sada je pravilo da kod direktnog izbora učenika prvog razreda srednjih škola, prednost imaju oni koji imaju prosjek ocjena 5,0 od šestog do devetog razreda osnovne škole. U tom slučaju učenik ostvaruje pravo na stipendiju bez uzimanja u obzir dodatnih kriterija.

Usvojeni su i dodatni kriteriji kod bodovanja za kandidate koji su učestvovali na općinskim takmičenjima (robotika, školske lige, likovne kolonije...), te za učenike koji su završili osnovnu muzičku školu ili imaju status perspektivnog sportiste.

Izmjene Pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata usvojene su na 7.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad.

Naglašavamo i to da je praksa ove lokalne zajednice obezbijediti stipendiju svakom učeniku i studentu sa područja općine Stari Grad, a koji ispunjavaju uslove i postižu izuzetne rezultate u učenju. Primjera radi, ove godine je i pored smanjenog priliva sredstava u budžet za ove kategorije izdvojeno 100.000 KM, a pored toga je odlukom općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, izdvojeno dodatnih 6.500 KM kako bi stipendije dobili svi koji su aplicirali i ispunili uslove.

Ukupno se u ovoj godini stipendira 346 učenika i studenata (nadareni, stari i deficitarni zanati i djeca iz boračkih porodica), a za šta je iz općinskog budžeta izdvojeno 312.000 KM.

Kompletan Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata možete pogledati ovdje.