Spašavanje i zalijevanje hortikulture i sadnica usljed visokih temperatura

Vrućina i visoke temperature koje su prisutne u posljednjem periodu ne smetaju samo ljudima nego i biljnom svijetu. Kako bi se zaštitila hortikultura, mlade sadnice, drveće i grmlje u Starom Gradu, putem Službe civilne zaštite angažovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratnik koje kontinuirano vrši zalijevanje sadnica.

Iako je ovo obaveza Kantonalnog javnog komunalnog poduzeća "Park", iz ovog preduzeća uputili su poziv i Općini Stari Grad Grad da se uključi u akciju spašavanja mladih hortikulturnih stabala jer u slučaju neadekvatnog zalijevanja i ekstremnih temperatura postoji velika opasnost od njihovog sušenja.

Načelnik Hadžibajrić je naložio Službi za civilnu zaštitu da angažuje DVD 'Vratnik', koje vrši zalijevanje hortikulture i sadnica u At mejdanu, na višenamjenskom trgu u ulici Avdage Šahinagića i na Bentbaši.

Jutros smo pratili ekipu DVD 'Vratnik' dok su obavljali aktivnosti na zalijevanju drveća i ostalih sadnica na višenamjenskom trgu u ulici Avdage Šahinagića i At mejdanu. Inače, u At mejdanu je šetalište prije dvije godine obogaćeno novim stablima, te je cijelom dužinom zasađeno 13 lipa, a posađena je i živa ograda na cijeloj dužini s gornje strane parka i prema autobuskom stajalištu.