Mošćanica: Zašto Vlada KS najavljuje proširenje obuhvata vodozaštitne zone, ako je elaborat utvrdio zagađenost i isključio ga kao izvorište pitke vode

Na zvaničnoj web stranici Vlade Kantona Sarajevo 29.jula, 2021. godine objavljena je informacija da će Vlada KS, putem resornog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša podržati aktivnosti na PROŠIRENJU obuhvata vodozaštitne zone na ovom izvorištu.

Općina Stari Grad upućuje otvoreno pitanje Vladi Kantona Sarajevo na čemu temelji ovakvu odluku i koji je njen cilj?

Podsjećamo Vladu i kompletnu javnost da je Općina Stari Grad prošle godine izradila Elaborat zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice koji je potvrdio da je kvaliteta vode na otvorenom vodozahvatu Mošćanice vrlo loša i da se predmetni vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode, te samim tim i postojanje vodozaštitne zone za ovaj zahvat postaje nesvrsishodno.

Revizija Elaborata koju je izradio Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo, također je potvrdila da se otvoreni vodotok Mošćanice ubuduće ne treba štititi kao izvorište vode za piće s obzirom na veoma veliki rizik kada je u pitanju održanje stabilnog kvaliteta vode.

Istina, predmetni elaborat tretirao je i pitanje eventualnog provođenja određenih zaštitnih zona, te ugradnju odgovarajuće tehnologije za prečišćavanje vode, dezinfekcije, kolektora itd, no što se u konačnici ne preporučuje jer bi bilo potrebno uložiti oko 12,5 miliona konvertibilnih maraka. Ne vidimo svrhu, opravdanost, a ni mogućnost za ulaganje ovih sredstava, čak ni ako je Vlada KS spremna na tolika ulaganja.

I, nakon svega navedenog, Vlada KS najavljuje odluku o proširenju obuhvata vodozaštitne zone i aktivnosti koje su u potpunosti suprotne zahtjevu Općine Stari Grad, kao i stvarnom stanju na terenu i potrebama građana.

 

Da bi bilo jasnije o čemu se radi, dat ćemo kratko pojašnjenje.

U donjem vodotoku rijeke Mošćanice desetine domaćinstava godinama čekaju na legalizaciju svojih objekata koja nije moguća zbog Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, donesene 1997. godine. Ta odluka je kako izvorište, tako i dio otvorenog toka Mošćanice proglasila vodnim resursima.

S vremenom je postojanje vodozaštitne zone za otvoreni vodotok Mošćanice postalo potpuno nesvrsishodno zbog zagađenosti vode, a građani su postali taoci neprovodive odluke. S ciljem rješavanja ove situacije i pomoći građanima, općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić dao je nalog za izradu Elaborata koji će utvrditi stvarno stanje na terenu, kao i realnu potrebu da otvoreni vodotok i dalje ostane zaštićena zona. Potpuno očekivano, Elaborat koji je uradila firma ES Hydrotechnics d.o.o. Sarajevo, je potvrdio da je kvaliteta vode Mošćanice na otvorenom vodotoku vrlo loša i da se predmetni vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode. Imajući u vidu navedeno, zatraženo je od Vlade KS da stavi van snage dio Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, a koji se isključivo odnosi na otvoreni vodotok.

Dana 03.juna, 2021. godine je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović na Mošćanici održao sastanak na kojem su dogovoreni dalji koraci koje Vlada KS treba poduzeti s ciljem stavljanja dijela sporne odluke van snage. Resornom ministarstvu je tada, ponovo, dostavljen Elaborat zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice i revizija istog. Nakon svega, Vlada KS najavljuje korake koji su suprotni dogovorenom i realnom stanju.

Općina Stari Grad Sarajevo poziva Vladu KS da još jednom razmotri ovo pitanje i s ciljem ispunjavanja realnih zahtjeva desetina građana Mošćanice, ali i konačnog zakonskog uređenja ove oblasti, donese odluke koje su u skladu sa dostavljenim materijalom izrađenim od strane ovlaštenih, stručnih lica.

Opravdanost ovog zahtjeva potvrđuje i činjenica da donošenju sporne Odluke iz 1997. godine nije prethodila izrada odgovarajućeg Elaborata zaštite i ista je usvojena dosta nekritički, bez bilo kakve analize opravdanosti, stoga su zaštitne zone neodržive i ograničavaju stepen korištenja prostora lokalnom stanovništvu.

 

Tekstove o ovoj temi pročitajte na linkovima ispod:

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=10097

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=10127

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=10742