Prihvaćeni sporazumi o bratimljenju sa dvije općine iz Skopja, Makedonija

Image

Općina Stari Grad, na čelu sa općinskim načelnikom mr Ibrahimom Hadžibajrićem, nastavlja razvoj prijateljskih odnosa sa općinama i gradovima iz regije i svijeta, te je u planu skoro potpisivanje sporazuma o bratimljenju sa općinama Čair i Aerodrom iz Skopja, glavnog grada Republike Sjeverne Makedonije. Na sedmoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad prihvaćeni su prijedlozi sporazuma o saradnji sa ovim općinama koje su ranije iskazale interes za saradnjom, uz podršku makedonske ambasade u BiH.

Aerodrom je urbana, moderna i jedna od najgušće naseljenih općina u Skopju u kojoj živi više od 70.000 stanovnika. Zauzima površinu od oko 20 km2 i nosi epitet jedne od najmodernijih općina u Skopju. Čair je teritorijalno dosta manja općina koja se prostire na

3,25 km² , ali predstavlja političko, ekonomsko i kulturno središte u Skopju. Inače, Općina Stari Grad već gaji pobratimske odnose sa tri makedonska grada/općine, a to su: Ohrid, Gostivar i Karpoš.

Osim toga, Stari Grad je poznat po velikom broju pobratimskih općina iz svih krajeva svijeta, a zahvaljujući tim prijateljstvima realizovani su značajni projekti u korist građana i cjelokupne zajednice.

Saradnja posredstvom makedonskog ambasadora u BiH

Početkom prošlog mjeseca načelnik Hadžibajrić ugostio je ambasadora Republike Sjeverne Makedonije u BiH, nj.e. Ekrema Ebibija i načelnika Općine Čair Visara Ganiu. Gosti iz Sjeverne Makedonije tada su izrazili želju da se bratime sa najstarijom sarajevskom općinom. Načelnik Hadžibajrić je prihvatio prijedlog, te su pokrenute potrebne procedure da bi se materijal našao pred vijećnicima na prošloj sjednici.

Nedugo nakon toga, inicijativu za bratimljenjem uputio je i načelnik Općine Aerodrom Skopje Zlatko Marin, u kojoj je naveo:

„Općina Aerodrom je zainteresovana za dugoročnu saradnju između naših lokalnih samouprava, te se iskreno nadamo da će ona pokrenuti implementaciju mnogih zajedničkih, uspješnih projekata. Vjerujemo da postoji stvarna prilika za saradnju između privrednih i poslovnih sektora naših općina, kao i saradnja na polju obrazovanja, sporta, kulture i turizma“, stajalo je u pismenom prijedlogu načelnika Marina.

Nakon što je Općinsko vijeće prihvatilo prijedloge ovih sporazuma, utvrdit će se vrijeme i mjesto njihovog potpisivanja, te dalji koraci u pogledu međusobne saradnje.