Završeni radovi u ulici Kečina – 235 metara novog asfalta

Projekat sanacije dijela ulice Kečina u mjesnoj zajednici Logavina uspješno je okončan završnim asfaltiranjem na ukupnoj dužini od 235 metara.

Radovi su uključivali ugradnju novih kanalizacionih cijevi na dužini od 40 metara, postavljanje 18 šahtova, dva hidranta, te slivnih rešetki. Podzemne instalacije zamijenio je i BH Telecom, a nakon svih tih radova pristupilo se finalnom asfaltiranju.

Tokom radova razgovarali smo sa nekim od stanovnika ulice Kečina koji su kazali da će im sanacija ulice znatno olakšati uslove života. Jedan od njih je i Ibrahim Kadrić:

„Ulica je bila poprilično loša, ovo je nešto najbolje za nas građane koji živimo ovdje. Bio je loš i dotrajao asfalt, zimi je bilo klizavo, tako da će nam sigurno biti puno ljepše i lakše kada se završe radovi.“

Projekat je koštao 78.200 KM i finansiran je iz budžeta Općine Stari Grad, a samo je jedan u nizu infrastrukturnih projekata pokrenutih ove godine. Kako često ističe načelnik Hadžibajrić, kvalitetna infrastruktura je preduslov za kvalitetan život građana jedne lokalne zajednice i stoga se u Starom Gradu mnogo radi na sanaciji komunalne i putne infrastrukture. Prošlog mjeseca završen je veliki projekat rekonstrukcije komunalne infrastrukture i asfaltiranja ulica Kamenica i Paje malta na Mahmutovcu vrijedan 580.000 KM, a nastavilo se sa sanacijama ulica: Kečina (završena), Brusulje (završena) i Hamdije Kreševljakovića (u toku), te se očekuje skori početak radova na saobraćajnici Nadmejdan u mjesnoj zajednici Širokača.