Održana 7.redovna sjednica OV-a: Zašto vijećnici nisu usvojili odluke koje su značajne za svakodnevni život građana

Danas je održana 7.redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad na kojoj su se vijećnici izjašnjavali o odlukama važnim kako za djelovanje ove lokalne samouprave, tako i za svakodnevni život naših građana.

Iznenađujuće je stoga što danas nisu prihvaćene upravo one odluke koje su u interesu građana koji su se obratili nadležnim općinskim službama, a samim tim i Općinskom vijeću.

Radi se o odlukama iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije stambenih objekata građana, za koje je određeni broj vijećnika bio sudržan. Nejasno je zašto Vijeće nije podržalo ove odluke jer su građani ispunili sve potrebne uslove i prikupili svu neophodnu dokumentaciju inače se materijal se ne bi ni našao pred vijećnicima. Osim samih građana, niko drugi nije imao interes da se ove odluke usvoje ili ospore. Ukoliko, razlozi nisu drugačije prirode.

Kako realno nije iznesen nijedan konkretan argument za neusvajanje ovih odluka za koje je inače potrebna 2/3 većina, postavlja se pitanje da li su u pitanju neki drugi, možda lični interesi pojedinaca koje pokušavaju ostvariti djelovanjem u Općinskom vijeću? Da li se neglasanjem za određene odluke pokušava izvršiti pritisak na rukovodstvo Općinskog vijeća kako bi sjednice otišle u drugom smjeru, a preko leđa građana koji ni krivi ni dužni ne mogu da ostvare svoja osnovna prava? Ovo su pitanja koja ostaju da ‘vise u zraku’ jer ni mnogima koji su prisustvovali današnjoj sjednici nije bilo jasno šta se dešava. A, vrijeme će pokazati.

U svakom slučaju zakonska i moralna obaveza svakog vijećnika je da zastupa i radi u interesu građana koji su ga birali, kao i lokalne samouprave čiju zakonodavnu vlast čini.

Značajno je istaći da je danas usvojen Prijedlog odluke o prokopavanju saobraćajnica čiji je upravitelj Općina Stari Grad Sarajevo, Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad za period 01-01-30.06.2021. godine, te Prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata.