Dogovorena saradnja: Do kraja godine 'utopljavanje' OŠ „Edhem Mulabdić“

Centralni objekat OŠ „Edhem Mulabdić“, sagrađen prije više od 130 godina, do kraja ove godine dobit će novu stolariju i grijanje. Sporazum o saradnji na utopljavanju objekta potpisali su općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota Muminović i direktorica OŠ "Edhem Mulabdić" Amela Avdić. Projekat je vrijedan 530.000 KM.

Po izradi projektne dokumentacije i odobrenoj aplikaciji od strane nadležnog ministarstva, direktorica škole Amela Avdić obratila se općinskom načelniku Hadžibajriću molbom za podršku u ovom projektu. Načelnik je prihvatio inicijativu te se pristupilo potpisivanju sporazuma o saradnji kojim je predviđeno da Općina Stari Grad provede potrebne procedure izbora izvođača radova i nadzornog organa, te izda potrebne dozvole. Sredstva za radove osigurat će nadležno ministarstvo, a škola se obavezala da osigura neometano izvođenje nastave tokom radova.

U posljednje dvije godine ovo će biti četvrti školski objekat u čijoj sanaciji učestvuje Općina Stari Grad: urađena je restauracija zgrade Muzičke akademije, zamjena stolarije na OŠ “Saburina“, te utopljavanje OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”.

Ističemo da je odlukom općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića s ciljem osiguranja što boljih uslova za učenike i nastavno osoblje ove škole, prije dvije godine sagrađena moderna sportska sala opremljena svim potrebnim mobilijarom u koju je Općina uložila skoro dva miliona maraka.