U toku je asfaltiranje dijela ulice Kečina

Nakon uklanjanja oštećene asfaltne površine, ugradnje novih kanalizacionih cijevi na dužini od 40 metara, slivnika, šahtova i dva hidranta, te djelimične zamjene ivičnjaka, počelo je asfaltiranje dijela ulice Kečina. Radi se na dijelu ulice ukupne dužine 235 metara.

Pored navedenog, na samom početku projekta, instalacije je zamijenio i BH Telecom.

Ulica je bila u lošem stanju, sa brojnim rupama, oštećenjima i dotrajalim asfaltom, kako su kazali stanovnici, potpuna rekonstrukcija Kečine ulice nije se radila od 1984. godine. Ovi radovi izvedeni su upravo na inicijativu građana iznesenu putem mjesne zajednice i na zborovima.

Vrijednost radova koji se izvode je 78.200 KM, a izvođač je građevinska firma 'OXA' sa kojom Općina Stari Grad Sarajevo ima potpisan okvirni Sporazum o održavanju saobraćajnica za period 2020/2022. godina.