Za rekonstrukciju dijela ulice Kečina izdvojeno 78.200 KM

Napreduje projekat sanacije dijela ulice Kečina koja se nalazi na području mjesne zajednice Logavina, a radovi u ovoj ulici koštaju 78.200 KM.

U nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad kazali su da je izvršeno uklanjanje starog asfalta, djelimično polaganje novih ivičnjaka, te izrada drenaže za odvodnju oborinskih voda: „Sada smo u fazi tamponiranja i ravnanja terena tj. pripremama za asfaltiranje 235 metara ulice Kečina“, dodali su u Službi.

Ovo je vrlo bitan projekat za građane ove mjesne zajednice jer je na osnovu njihovih zahtjeva koje su podnosili na Zborovima građana i na Prijemima stranaka na otvorenom počela je sanacija dijela ulice Kečina. Danas smo razgovarali sa nekim od stanovnika ove ulice koji nisu krili svoje zadovoljstvo što su njihovi zahtjevi ispunjeni.

Ibrahim Kadrić koji u ovoj ulici živi od 1984. godine nam je rekao da je ovo prvi put od kako on tu živi da se radi rekonostrukcija ulice:

„Živim ovdje od Olimpijade, od 1984. godine i ova ulica se nikad ranije nije renovirala. Ulica je bila poprilično loša, ovo je nešto najbolje za nas građane koji živimo ovdje. Bile su ranije uvale, pukotine, loš i dotrajao asfalt, zimi je bilo klizavo, tako da će nam sigurno biti puno ljepše i lakše kada se završe radovi. Ja sam zaista sretan što imamo našeg načelnika Ibrahima Hadžibajrića, zadovoljan sam sa svime što je uradio, dovoljno je samo pogledati projekte koje je uradio do sada za cijeli Stari Grad“, kazao nam je gosp. Kadrić.

Sličnog mišljenja je i Nijaz Omanović koji nije krio oduševljenje kada je u pitanju rad načelnika Hadžibajrića:

„Živim u ovoj ulici sedam godina, sretan sam što se počela raditi ulica, nadam se da će biti kvalitetno uređeno. Zimi je bio problem, na djelovima je propadao asfalt, bile su i rupe, stvarao se led, tako da me zaista raduje što je počela sanacija naše ulice.Mi imamo najboljeg načelnika, to sa sigurnošću mogu da tvrdim, uvijek brine za sve nas i radi za dobro svih građana“.

U ulici Kečina do sada su urađeni sljedeći radovi: BH Telecom je uradio sanaciju svojih podzemnih instalacija,uklonjena je oštećena asfaltna površina i djelimično su uklonjeni i postavljeni novi ivičnjaci. Što se tiče odvodnje, ugrađene su kanalizacione cijevi dužine 40 metara, postavljene slivne rešetke, urađena nivelacija slivnika, 18 šahtova, 15 šibera i dva hidranta.

Izvođač radova je građevinska firma 'OXA' sa kojom Općina Stari Grad Sarajevo ima potpisan okvirni Sporazum o održavanju saobraćajnica za period 2020/2022. godina.