Nastavlja se izgradnja potpornih zidova: U toku sedmice počinje sanacija još dva potporna zida i to u ulicama Jarčedoli i Iza bašča

I u ovoj godini prema Odluci općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića nastavljena su velika ulaganja u cestovnu i komunalnu infrastrukturu u općini Stari Grad Sarajevo. Samo u ovoj godini do sada je izgrađeno 11 potpornih zidova u Starom Gradu, a iz Službe za investicije i komunalne poslove najavljuju početak radova na sanaciji i izgradnji još dvije potporne konstrukcije poslije bajramskih praznika.

U prvih 6 mjeseci tekuće godine izgrađeni su i sanirani zidovi na sljedećim lokacijama: Ramića banja, Josipa Štadlera, Saburina, Grličića brdo, Hamdije Kreševljakovića, Braće Nuhić (četiri zida u sklopu sanacije ulice) i Kamenica (dva zida u sklopu sanacije rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže u ulicama Kamenica i Paje malta). Prvih pet zidova koštali su oko 122.000 KM, dok je preostlih šest zidova rađeno u sklopu drugih projekata koji su koštali oko 665.000 KM.

Ugovoreni radovi sanaciji potpornih zidova u ulicama Jarčedoli i Iza bašča

Prema informacijama iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove, ugovoreni su radovi za još dvije lokacije:

U pitanju je izgradnja betonskog potpornog zida u ulici Jarčedoli broj 40 koji se nalazi u mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli. Na ovoj lokaciji već postoji kameni zid koji je u dosta lošem stanju, dotrajao i obrušava se, pa je sanacija neophodna. Novi zid će biti dužine oko 10 metara. Vrijednost investicije je oko 16.000 KM.

Druga lokacija na kojoj će se graditi potporna konstrukcija je ulica Iza bašča br. 10. Na toj lokaciji nalazi se kameni zid koji je je također dotrajao i koji se obrušio. Iz tog razloga, općinski načelnik je dao hitan nalog da se krene sa sanacijom ovog potpornog zida. Projekat će koštati oko 13.500 KM.

Realizacija će početi u toku ove radne sedmice.

Prošle godine sanirano 48 ulica i 16 potpornih zidova

U Općini Stari Grad Sarajevo je u 2020. godini sanirana putna infrastruktura u 48 ulica, a za te radove izdvojeno je više od dva miliona maraka. Novu kanalizacionu mrežu prošle godine dobili su stanovnici ulica: Begovac, Paje, Paje sokak, Hadži Mustafe Bostarića, Berkuša velika, Berkuša mala i Ispod Budakovića. Sanirano je sedam kaldrma u nekoliko naselja, te izgrađeno i sanirano 16 potpornih zidova na području Općine Stari Grad Sarajevo.