Odluka o poništenju dijela Javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Image

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo mr Ibrahim Hadžibajrić, donio je Odluku o poništenju tačke 13. Javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostora objavljenog u listu „Dnevni avaz“ i web stranici Općine Stari Grad Sarajevo dana 10. jula, 2021. godine za dodjelu u zakup poslovnog prostora u ulici Luledžina broj 12.

Lica koja su predala svoje prijave na navedeni poslovni prostor iz Javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostora, iste u zatvorenim kovertama mogu lično preuzeti u prostorijama Općine Stari Grad Sarajevo, Info pult, objekat A, svakim radnim od 09,00 do 12,00 sati.

 

Odluku o poništenju pročitajte ovdje.

Objavu Odluke u novinama možete pogledati ovdje.