Udruženje "Menssana" organizovalo Okrugli stol „Pogled sa naše strane“

U Velikoj sali Općine Stari Grad danas je održan okrugli stol, koji je okupio partnere Udruženja „Menssana“ sa idejom razmatranja na koji način je najbolje zapošljavati korisnike, odnosno kako potaknuti zapošljavanje lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju što je jedna vrlo široka i sveobuhvatna tema koja je jako bitna za cjelokupnu zajednicu.

Rehabilitacija osoba sa poteškoćama se može provoditi na više načina. Određeno mišljenje javnosti da se rehabilitacija zasniva isključivo na uzimanju lijekova je neispravno, jer je nažalost manje poznato da postoji niz drugih postupaka rehabilitacije koji su dugotrajni i složeniji, a koji daju bolje rezultate u rehabilitaciji mentalnog zdravlja korisnika.

Na današnjem Okruglom stolu osnivač i psiholog Udruženja „Menssana“ Remzija Šetić se prvi obratio prisutnima ukazavši na važnost inkluzije osoba sa poteškoćama u svakodnevni život, rad i zaposlenje, kao jednu vrstu rehabilitacije:

„Zaposlenje osoba s poteškoćama povečava kognitivne kapacitete zbog toga što posao zahtjeva koncentraciju, pamćenje, rješavanje problema i donošenje odluka. Zbog toga smo pokrenuli vlastiti projekat koji bi trebao obezbijediti zapošljavnje korisnika kao i sredstva za naše Udruženje. Želimo da iskustva drugih iskoristimo za razvoj novih ideja , te nastojimo da našim korisnicima budemo spona u pronalasku radnih mjesta, ličnom poduzetništvu sa krajnjim ciljem poboljšanja kvaliteta  svakodnevnog života“, kazao je Šetić.

Rad pozitivno utiče na mentalno zdravlje, dok nezaposlenost dovodi do socijalne isključenosti. Zaposlena osoba svaki dan postiže dostojanstvo, zadovoljstvo i osobnu vrijednost te ima priliku socijalizovati se i biti u komunikaciji sa saradnicima, može stvoriti prijateljstva, naučiti vještinu riješavnja poroblema, povećati samopoštovanje itd.

Direktorica ovog Udruženja Tihana Majstorović kazala je kako u okviru Udruženja zapošljavaju i radno angažuju korisnike te ih pripremaju za tržište rada: „Mi nastojimo da naše korisnike pripremimo za tržište rada, što je jedan dugotrajan proces, da pripremimo poslodavce na njih i da olakšamo da se zaposle izvan Udruženja, međutim to nije nešto što može samo jedno Udruženje da iznese zato nam i jeste važno da animiramo različite partnere i uključimo ih“.

Općina Stari Grad već dugi niz podržava projekte za pomoć osobama sa problemima u razvoju, ali i osobama slabije finasijske situacije, djeci sa poteškoćama u razvoju, osobama treće životne dobi i svih ugroženih kategorija na području ove lokalne zajednice.

Okruglom stolu je prisustvovala i pomoćnica načelnika za obrazovanje, kulturu i sport Lejla Dizdarević.