Napreduju radovi u ulici Hamdije Kreševljakovića

Završena je ugradnja novih trotora na desnoj strani ulice Hamdije Kreševljakovića od Drvenije do skretanja za Bakr-babinu džamiju. Prethodno je na ovom dijelu urađena potpuno nova obarinska kanalizacija. „Ugrađen je kompletan sistem priključaka kišnih kanala sa spajanjem na kolektor kišne odvodnje. Sada se isti radovi izvode i na lijevoj strani ulice“, pojasnili su iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine. Kao što možete vidjeti na fotografijama u toku je uklanjanje starih, dotrajalih ivičnjaka na lijevoj strani ulice.

Najveći intezitet radova i dalje se izvodi noću, kako bi se izbjegle saobraćajne gužve, a na snazi je rješenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja.

Izmijenjeni režim saobraćaja odnosi se na dio ulice od spoja sa terminalom Drvenija do raskrsnice s ulicom Obala Isa-bega Ishakovića. U periodu od 8,00 do 16,00 sati zbog etapnog obavljanja poslova (dužina 30 do 50 metara), saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom, a kretanje pješaka je zaustavljeno u dijelu gdje se izvode radovi. U terminu od 23,00 do 05,00 sati je u potpunosti obustavljen saobraćaj za motorna vozila.

 

Projekat vrijedan oko 750.000 KM

Cilj projekta je poboljšanje saobraćajne komunikacije, te povećanje bezbjednosti i kapaciteta saobraćaja u jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica u užoj gradskoj jezgri.

Inače, radi se o zajedničkom projektu od ogromnog značaja za cijeli grad jer se ulica Hamdije Kreševljakovića nalazi u užoj gradskoj jezgri i koristi se, kako za putnički, tako i javni gradski (trolejbuski) saobraćaj.

Projekat obuhvata dionicu od Drvenije do Austrijskog trga, ukupne dužine oko 450 metara, kao i trolejbusku okretnicu dužine cca 200 metara, a njegova vrijednost je oko 750.000 KM. Općina Stari Grad će u ovom projektu finansirati ugradnju nove oborinske kanalizacione mreže, vrijednu oko 90.000 KM, dok će ostale radove finansirati Ministarstvo saobraćaja KS, putem Direkcije za puteve KS.

Izvođač radova je KJKP “Rad“ dok će rekonstrukciju oborinske kanalizacije raditi firma Oxa d.o.o.