Sanacija dijela ulice Kečina: Uklanjanje oštećenog asfalta

U toku su radovi na sanaciji dijela ulice Kečina u mjesnoj zajednici Logavina, a trenutno se radovi izvode na dijelu ulice od broja 36 do broja 44. Nakon što je BH Telecom uradio sanaciju svojih podzemnih instalacija, počeli su radovi na sistemu oborinske odvodnje.

„U toku je postavljanje oborinskih slivnika koji su veoma važni za pravilnu odvodnju, a uporedo se skida i stara i oštećena asfaltna površina“, kazali su nam iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine.

Podsjećamo da zbog brojnih oštećenja i na osnovu zahtjeva građana koje su podnosili na Zborovima građana i na Prijemima stranaka na otvorenom počela je sanacija dijela ulice Kečina u mjesnoj zajednici Logavina, a bit će sanirana u dužini od 235 metara.

U ulici Kečina planirani su sljedeći radovi: uklanjanje oštećene asfaltne površine, djelimično uklanjanje ivičnjaka i ugradnja novih, tamponiranje i asfaltiranje. Što se tiče odvodnje, planirana je ugradnja kanalizacionih cijevi na dužini od 40 metara, ugradnja slivničkih rešetki, nivelacija slivnika, 18 šahtova, 15 šibera i dva hidranta. Radovi u ovoj ulici koštat će 78.200 konvertibilnih maraka, a rok za izvođenje radova je 30 dana.

Izvođač radova je građevinska firma 'OXA' sa kojom Općina Stari Grad Sarajevo ima potpisan okvirni Sporazum o održavanju saobraćajnica za period 2020/2022. godina.