Napreduju radovi na uvođenju LED rasvjete od Darive do Kozije ćuprije

Svi temelji za 58 stubova javne rasvjete koji će biti postavljeni od Darive do Kozije ćuprije su iskopani i izbetonirani. U toku je iskop rovova za polaganje instalacija, potvrđeno je iz Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica Općine koji su nadležni za ovaj projekat.

Uporedo se odvija i mašinska izrada stubova javne rasvjete, nakon čega će se krenuti sa njihovom ugradnjom.

Podsjećamo u prvom dijelu šetališta, kroz Aleju ambasadora javna rasvjeta je uvedena još 2018. godine gdje su rekonstruisana 34 stuba javne rasvjete i postavljene nove LED sijalice.

Ovaj projekat ugradnje LED rasvjete na šetalištu Dariva – od tzv. alpinističke stijene do Kozije ćuprije u obuhvatu Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ podrazumijeva radove na dionici dugoj 1.500 metara, a udaljena je svega dva kilometra od urbanog dijela Sarajeva.

Osim što će doprinijeti povećanju energetske efikasnosti na sistemu javne rasvjete u KS, energetski efikasna LED rasvjeta pozitivno će uticati i na zaštitu okoliša. Manja potrošnja energije karakteristična je za LED rasvjetu, što znači i manje zagađenje.

 

Vrijednost radova je 124.817,95 KM, a izvodi ih firma “Step” dd Sarajevo.

Realizaciju projekta finansiraju Vlada FBiH sa 50.000 KM i JU "Zaštićena prirodna područja KS sa 75.000 KM. Općina Stari Grad je, putem Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica ovim projektom aplicirala prema Vladi FBiH, te ostvarila neophodne dogovore i konsultacije sa JU "Zaštićena prirodna područja KS”, finansirala izradu tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora iznosom od cca 7.500 KM.