Poziv privrednicima za prezentaciju Programa razvoja male privrede za 2021. godinu

Image

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo poziva privrednike iz Starog Grada na prezentaciju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu Vlade Kantona Sarajevo. Prezentacija će se održati u srijedu, 07. jula, 2021. godine, sa početkom u 17,00 sati.

Zainteresovani se mogu prijaviti za sastanak putem aplikacije na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLdj-D4LrSshjg063_5N-HCmwMqLO72kxEUV7wRIeCndtHGg/viewform.

Iz Ministarstva podsjećaju da se Program sastoji od 11 pojedinačnih programa za koje je u budžetu KS planirano 8,49 miliona KM. Posebno ističu program „Obezbjeđenje kreditiranja pod povoljnim uslovima“ koji podrazumijeva plasman kreditnih sredstava uz sto postotno subvencioniranje kamatne stope, a sredstva za subvenciju kamate u iznosu od pet miliona KM obezbijeđena su u Budžetu KS.

Ukupna sredstva koja bi se trebala implementirati po ovom programu iznose 90 miliona KM.

Opširnije o ovom programu, ali i ostalim programima iz Godišnjeg plana, privrednici će imati priliku čuti na prezentaciji uz mogućnost postavljanja pitanja o spomenutim programima.