Načelnik Hadžibajrić najavio kraj velikog infrastrukturnog projekta na Mahmutovcu

Na Mahmutovcu je završen veliki projekat uvođenja nove kanalizacione i vodovodne mreže u ulicama Kamenica i Paje malta koji je označio kraj dugogodišnjih problema stanovnika ovog starogradskog naselja. Kako su i sami istakli godinama unazad imali su problem loše kanalizacione mreže, odvoda otpadnih voda i neadekvatnih kućnih priključaka. Njihova lokalna zajednica, Općina Stari Grad Sarajevo i općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić uvrstili su njihove zahtjeve u program rada, te je projekat koji je započeo u novembru prošle godine sada okončan i donio olakšanje brojnim stanovnicima Mahmutovca.

Jedna od njih je i Belma Čorbo koja živi u ulici Paje malta koja je kazala da je neuvezana kanalizaciona mreža bila problem za cijelo naselje. „Zaista smo se obradovali kad smo čuli da će se konačno raditi rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže. I asfalt je bio jako uništen. Znamo da je cesta, put, komunikacija vrlo važna danas. Zaista smo sretni što je projekat konačno završen,“ izjavila je Belma. Istakla je i to da je izuzetno zadovoljna komunikacijom općinske administracije i građana.

„Imala sam potrebu da se za ovaj projekat obratim Općini putem društvenih mreža. Poslala sam upit na koji sam u rekordno kratkom roku dobila odgovor, odnosno ljudi iz Općine su bili na terenu u roku od par sati i dogovorili smo se odnosno riješili su moj problem,“ ispričala je Belma dodavši da se na ovaj način lično uvjerila da nema mjesta uobičajenim predrasudama da je državna služba nešto što je samo sebi svrha, već da se uposleni zaista trude biti na raspolaganju građanima.

 

Načelnik najavio nove projekte

O ovom velikom projektu govorio je i općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić.

“Danas mogu zvanično najaviti da smo završili veliki projekat na Mahmutovcu koji je koštao oko 600.000 KM. U ulicama Kamenica i Paje malta promijenjena je kompletna infrastruktura i završetkom ovog projekta riješili smo oko 85% glavnih vodovodnih I kanalizacionih instalacija na lijevoj obali Miljacke,” izjavio je načelnik Hadžibajrić. Inače, na ovom velikom projektu radilo se tri posljednje tri godin ei nove instalacije postavljene su kroz tri mjesne zajednice: Bistrik, Toka-Džeka i Mahmutovac, odnosno ulice: Kurtin sokak, Begovac, Paje, Paje sokak, Berkuša velika, Berkuša mala, Kamenica i Paje malta. Cijeli projekat koštao je skoro dva miliona maraka. Hadžibajrić je najavio i nove radove.

“Ostalo nam je završimo instalacije na potezu od Hadžijske džamije do Megara čikme, to mjesna zajednica Babića Bašča i taj dio će se najvjerovatnije raditi ove godine. Radi se o investiciji u iznosu od 1,4 miliona konvertibilnih maraka koju ćemo, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, možda podijeliti u dvije faze,” dodao je.

 

Lokacije na Mahmutovcu gdje je upravo završen projekat danas su obišli predstavnici Općine Stari Grad, uključujući i Adisa Hadžovića pomoćnika načelnika za investicije i komunalne poslove s obzirom da je služba kojom rukovodi bila zadužena za projekat i kontinuirano pratila radove na terenu. I današnji izlazak bio je prilika za razgovor sa građanima i sagledavanje njihovih zahtjeva i potreba. Među onima koji cijeli svoj život žive na Mahmutovcu i shvataju značaj ovog projekta je i Ismet Radušić iz ulice Kamenica.

„Često je bilo plavljenja ulice, pogotovo kod većih padavina, kada su jaki pljuskovi.

Ovo je bio veliki poduhvat i dobro je urađeno. Mislim da se nije moglo bolje uraditi u ovakvim uslovima, s obzirom da su naše ulice jako uske. Ali, uradilo se, hvala Općini i općinskom načelniku. Sad imamo novu ulicu,“ izjavio je Radušić.

Pomoćnik načelnika Adis Hadžović pojasnio je građanima da je na ovoj lokaciji postavljeno više od 600 metara novih kanalizacionih cijevi za oborinsku i fekalnu kanalizaciju, te više od 200 metara novih vodovodnih cijevi. Sva domaćinstva dobila su priključke, a neka od njih su po prvi put regulisala kanalizacionu odvodnju na propisan način.

Projekat na Mahmutovcu koštao je 580.000 KM, Općina Stari Grad izdvojila je iz budžeta 230.000 KM, od sredstava vodnih naknada iz Kantona Sarajevo izdvojeno je 200.000 KM, a Fond za zaštitu okoliša FBiH projekat je finansirao sa 150.000 KM.