Općina Stari Grad osigurala sve preduslove za legalizaciju objekata na Mošćanici, sutra odluka Vlade KS

Općina Stari Grad konačno može najaviti građanima da smo korak bliže ka rješavanju problema brojnih stanovnika Mošćanice koji više od 20 godina ne mogu izvršiti legalizaciju objekata u donjem vodotoku Mošćanice.
 
Cijeneći potrebe građana, općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić sa nadležnim službama prošle godine je intenzivno radio na rješavanju ovog problema, a prvi korak je bio izrada Elaborata zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice. Taj Elaborat je pokazao da je postojanje vodozaštitne zone za ovaj zahvat potpuno nesvrsishodno zbog zagađenosti vode. "Naši građani su taoci neprovodive odluke, a mi smo to odlučili promijeniti. Finansirali smo izradu Elaborata i uključili sve nadležne institucije. Pokazalo se da nema potrebe za vodozaštitnom zonom. Tako smo stvorili potrebne preduslove za legalizaciju desetina objekata na Mošćanici. Pripremili smo kompletan materijal i dostavili Vladi KS da izmijene spornu odluku," pojasnio je načelnik Hadžibajrić. Dodaje da je Vlada KS konačno odlučila razmotriti ovu odluku. "Danas je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović na Mošćanici održao sastanak kojem je prisustvovala i moja pomoćnica za imovinsko-pravne poslove, katastar i stambene poslove Adela Plakalo koja je podsjetila ministra šta je sve Općina dosad uradila po ovom pitanju. Drago mi je da su konačno prihvatili naš prijedlog i našu borbu za građane koja traje već godinama,"dodao je Hadžibajrić. Na sastanku su dogovoreni dalji koraci koje Vlada KS treba poduzeti s ciljem finaliziranja projekta koji Općina realizuje za svoje građane.
 
Elaborat zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice prezentiran je u Općini Stari Grad 08.oktobra prošle godine, a već 16.oktobra predstavljen je i građanima na zboru u MZ Mošćanica. U januaru ove godine održan je još jedan Zbor građana MZ Mošćanica na kojem su općinski načelnik i njegovi saradnici upoznali građane da su pokrenuli sve procedure prema Vladi KS da se dio sporne odluke stavi van snage čime će se otvoriti mogućnost za legalizaciju. Vlada KS tek sutra razmatrat će ovaj materijal.