Počela sanacija dijela ulice Kečina

Zbog brojnih oštećenja i na osnovu zahtjeva građana koje su podnosili na Zborovima građana i na Prijemima stranaka na otvorenom počela je sanacija dijela ulice Kečina u mjesnoj zajednici Logavina.Ulica Kečina bit će sanirana u dužini od 235 metara.

Prema informacijama nadležne Službe za investicije i komunalne poslove, izvođač je već uveden u radove i počelo je uklanjanje oštećenog asfalta i to na dijelu gdje će BH Telecom izvršiti sanaciju svoje podzemne infrastrukture. Također, u Službi je potvrđeno da je KJKP”Vodovod i kanalizacija” jučer završio radove na otklanjanju kvara na svojoj mreži, nakon čega je počelo uklanjanje asfalta.

U ulici Kečina planirani su sljedeći radovi: uklanjanje oštećene asfaltne površine, djelimično uklanjanje ivičnjaka i ugradnja novih, tamponiranje i asfaltiranje. Što se tiče odvodnje, planirana je ugradnja kanalizacionih cijevi na dužini od 40 metara, ugradnja slivničkih rešetki, nivelacija slivnika, 18 šahtova, 15 šibera i dva hidranta. Radovi u ovoj ulici koštat će 78.200 KM, a rok za izvođenje radova je 30 dana.

Izvođač radova je građevinska firma 'OXA' sa kojom Općina Stari Grad ima potpisan okvirni Sporazum o održavanju saobraćajnica za period 2020/2022. godina.