Skoro 200 metara novog asfalta u ulici Braće Nuhić

Završen je veliki projekat sanacije više od 190 metara ulice Braće Nuhić, koja se nalazi na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli.

Ovaj zahtjevni projekat trajao je mjesec dana jer je prije samo asfaltiranja trebalo sanirati tri potporna zida i dva manja podzida kako bi se osigurali što bolji uslovi i dugoročno riješili problemi stanovnika ove ulice. U sklopu projekta je postavljeno i 17 metara novih drenažnih cijevi, dok je KJKP 'Vodovod i kanalizacija' riješio probleme sa svojim instalacijama.

Po uklanjanju starog, dotrajalog asfalta, izvršeno je tamponiranje, a ulica je asfaltirana iz nekoliko dijelova jer se radi o veoma zahtjevnom terenu.

Inače, radi se o veoma prometnoj lokalnoj ulici čiju sanaciju su zatražili građani mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli na prošlogodišnjem Zboru građana, kao i Prijemima stranaka na otvorenom. Nakon toga je odlukom općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića ova ulica uvrštena među prioritete za sanaciju u 2021. godini.

Ovaj projekat u potpunosti je finansirala Općina Stari Grad iznosom od 64.700 konvertibilnih maraka, a radove je izvela građevinska firma 'OXA' iz Sarajeva.