Učešće u platformi Javna Rasprava Lokal: Bez neodgovorenih pitanja građanima

Image

Sredinom aprila ove godine, općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić potpisao je Memorandum o saradnji između Općine Stari Grad i Udruženja građana Zašto ne na projektu Javna rasprava Lokal s ciljem unapređenja direktne komunikacije građana sa načelnikom i općinskom administracijom.

Odmah potom počela je realizacija projekta kroz koji je načelnik Hadžibajrić prošlog mjeseca odgovorio na 28 pitanja naših građana (https://lokal.javnarasprava.ba/starigrad/Vijecnik/40.) Građani su postavljali pitanja iz oblasti gradnje, bespravnog zauzimanja javnih površina, parking prostora, infrastrukture i drugog. Nema neodgovorenih pitanja i na sva je odgovoreno u roku.

Udruženje „Zašto ne“ implementira ovaj projekat na lokalnom nivou, a s ciljem pružanja uvida građanima, boljeg razumijevanja propisa, načina donošenja odluka, pokretanja inicijativa i drugog. Ova platforma služi i za prezentovanje realizovanih i predstojećih aktivnosti općinskih službi i načelnika, kao i za druge informacije koje su važne za uvid u rad Općine Stari Grad.

Prilikom potpisivanja memoranduma o saradnji načelnik Hadžibajrić je podsjetio da je Općina Stari Grad lider u transparentnosti u BiH s obzirom da je prethodne tri godine proglašena najotvorenijom jedinicom lokalne samouprave - prema rezultatima istraživanja Udruženja Zašto Ne. Pristupanje ovoj platformi i uključivanje u projekat samo je još jedan korak u povećanju transparentnosti i komunikacije s građanima.

Ukoliko imate pitanja za načelnika ili administraciju postavite ih na:

https://lokal.javnarasprava.ba/starigrad/Vijecnik/40