Načelnik Hadžibajrić ugostio rukovodstvo Akademije nauka i umjetnosti BiH

Image

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić primio je predsjednika Akademije nauka i umjetnosti BiH akademika Murisa Čičića i njegove saradnike. Tema sastanka bila je saradnja u oblasti naučnoistraživačkih projekata od interesa za Općinu Stari Grad. Također, učesnici sastanka razgovarali su i o predstojećem obilježavanju značajnog jubileja – 70 godina od osnivanja Naučnog društva BiH i Akademije nauka i umjetnosti BiH koje će se održati 28. oktobra ove godine.

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić istakao je da je ova lokalna samouprava i do sada pomagala ANU BiH, te će to činiti i dalje u skladu sa raspoloživim mogućnostima.

Pored predsjednika ANU BIH akademika Čičića, sastanku su prisustvovali i potpredsjednica akademkinja Lidija Lincender Cvijetić i sekretar Akademije mr.sci Amra Avdagić.

Podsjećanja radi, Općina Stari Grad finansirala je 2016. godine sanaciju krova na zgradi Akademije koji je prokišnjavao što je dovodilo do oštećenja prostorija na gornjim spratovima. Ovu sanaciju Općina je finansirala iznosom od cca 10.000 KM. Prije dvije godine Općina je sufinansirala troškove sanacije toplovoda u istoj zgradi, a prije toga i izradu Certifikata o energetskom utopljavanju objekta.

Akademija nauka i umjetnosti BiH, ustanovljena 1966.godine kao najviša naučna i umjetnička institucija na prostoru države Bosne i Hercegovine. Nastala je iz Naučnog društva koje je utemeljeno 1951. godine, odlukom Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, najvišeg organa države vlasti u zemlji o osnivanju Naučnog društva Bosne i Hercegovine.
Naučno društvo, kao najviša ustanova za brigu o naučnom životu, funkcioniralo je sve dok Skupština Bosne i Hercegovine nije donijela Zakon o Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Tim Zakonom, donesenim 1966. godine, ustanovljena je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kao najviša naučna i umjetnička institucija na prostoru države Bosne i Hercegovine.