Otvoren Javni poziv za učešće mladih u programu podrške poduzetništvu

Image

Općina Stari Grad, Fondacija Mozaik, Investicijska fondacija Impakt, u saradnji sa Vladom Švicarske i razvojnim agencijama SIDA i USAID, pozivaju mlade sa područja Starog Grada da se prijave za učešće u programu Impakt Inkubator poslovnih ideja.

Partneri u ovom projektu obezbijedili su 40.000 KM koje će se usmjeriti u realizaciju poslovnih ideja. Ugovor o ovoj saradnji potpisali su prošle sedmice općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, u ime Investicijske fondacije Impakt Senajid Đozo, te direktor Fondacije Mozaik Zoran Puljić.

Impakt Inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od šest dana uperiodu od maksimalno dva mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.

2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.

3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do pet poslovnih ideja na području općine Stari Grad Sarajevo)

4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

5. Pristup on-line zajednici Lonac.pro – poduzetničko savjetovalište za polaznike putem kojeg će imati priliku postaviti pitanje na koje će dobiti odgovor u roku od 48 sati (najkasnije), a koje je dostupno non-stop.

6. Individualni sastanci sa osobljem Startup studija - Kandidatima su osigurani individualni konsultantski razgovori sa ekspertima iz Startup studio programa a u vezi pitanja za svoj poslovni model ili na određenu specifičnu temu npr. marketing.

7. Mogućnost apliciranja za partnerska ulaganja do 40.000 KM – Osiguran je pristup za dodatna partnerska ulaganja u iznosu do 40.000 KM za korisnike programa koji ispunjavaju kriterije Impakt Inkubatora te imaju potencijal za razvoj prema kriterijima Startup studio programa Fondacije Mozaik.

 

Ko može aplicirati za program?

Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Stari Grad Sarajevo.

Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području općine Stari Grad Sarajevo koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl).

Organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području Općine Stari Grad, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih poduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa. Javni poziv je otvoren do 21.06.2021.

 

Detaljne informacije pročitajte ovdje.

Prijavni formular preuzmite ovdje.

 

Sve ostale informacije i dodatna pojašnjenja možete dobiti u Službi za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica Općine Stari Grad, na telefon 033 282 364 ili putem e-mail adrese admira.muhic@starigrad.ba kao i na broj telefona Investicijske fondacije Impakt 033 202 043 i e-mail adrese info@impakt.ba