Općina adaptirala prostorije za potrebe prvog punkta Hitne pomoći u Starom Gradu

Općina Stari Grad adaptirala je svoje prostorije u ulici Obala Kulina bana 24 koje su namijenjene za otvaranje punkta Hitne medicinske pomoći, čime će se građanima ove općine pružiti adekvatna i hitna zdravstvena zaštita.

Radovi su počeli polovinom prošlog mjeseca, a podrazumijevali su sanaciju unutrašnjih zidova, plafona, zamjenu stolarije, te adaptaciju dva toaleta. „Pored ovih radova, izvršena je i sanacija dijela vanjske fasade. Preostali su još sitni opravci i generalno čišćenje, nakon čega Javna ustanova 'Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo' može početi sa useljavanjem i pripremom za konačno otvaranje i puštanje u funkciju punkta Hitne medicinske pomoći“, kazali su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad.

Početkom marta općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Malik Garibija iznijeli su ovu inicijativu ministru zdravstva KS prof.dr. Harisu Vraniću i tom prilikom je dogovorena njena hitna realizacija. Nakon ovog inicijalnog dogovora, Općinsko vijeće Stari Grad je na trećoj redovnoj sjednici održanoj 25.marta donijelo odluku o dodjeli pomenutog prostora JU“Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“. Načelnik Hadžibajrić odmah potom naložio je da se krene sa hitnom adaptacijom prostorija kako bi punkt što prije počeo sa radom i bio na raspolaganju građanima.

U prvom punktu Hitne pomoći u Starom Gradu obavljat će se djelatnost primarne zdravstvene zaštite, a na JU „Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“ je da odredi početak rada punkta.