Završeni radovi na uređenju platoa na Trgu Oslobođenja - Alija Izetbegović

Image

Završeni su radovi uređenja platoa na Trgu Oslobođenja - Alija Izetbegović, na dijelu prema ulici Zelenih beretki i Ferhadija. Izvođač radova, firma „Balkan Kamen“ d.o.o. Ilidža, u proteklih 20-tak dana uradio je zamjenu polomljenih betonskih ploča sa izradom betonske podloge, poliranje i brušenje kamene obloge centralnog spomenika „Multikulturalni čovjek“ na trgu, te osvježenje tj. bojenje šahovskih polja na trgu, gdje veliki broj građana svoje slobodno vrijeme provodi igrajući šah. Pored navedenih radova urađena je i ugradnja kamenih i željeznih stubića oko cijelog trga, koji su postavljeni na način preklapanja, kako bi bio moguć neometan prolazak vozila sa dozvolom kroz Trg.
Realizaciju kompletnog projekta finansirala je Općine Stari Grad.