Uklonjen stari asfalt u ulici Braće Nuhić na Jarčedolima

Napreduju radovi na projektu sanacije 190 metara ulice Braće Nuhić, koja se nalazi na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli.

U nadležnoj općinskoj Službi za investicije i komunalne poslove potvrdili su da je uklonjen stari asfalt cijelom dionicom. „Projekat je dosta zahtjevan jer je prije radova na samoj saobraćajnici trebalo sanirati tri potporna zida i dva manja podzida. Također, ugrađena je nova rešetka za prikupljanje oborinske odvodnje, a postavljeno je i 17 metara drenažnih cijevi. Trenutno KJKP 'Vodovod i kanalizacija' rješava probleme sa svojim instalacijama, a nakon tih radova planiramo pripremu za završno asfaltiranje“, pojasnili su detaljno u Službi.

Ovaj projekat u potpunosti finansira Općina Stari Grad u iznosu od 64.700 konvertibilnih maraka, a izvodi ih građevinska firma 'OXA' iz Sarajeva.