Pozivamo zakupce na poštivanje Zakona o zakupu poslovnih prostora: Strogo zabranjen podzakup i držanje prostora neaktivnim

Image

Općina Stari Grad poziva sve zakupce poslovnih prostora u vlasništvu Općine da se pridržavaju Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostora KS, kao i Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad i rasporedu poslovnih djelatnosti. U suprotnom, bit ćemo prinuđeni poduzeti zakonske mjere koje mogu uključivati i oduzimanje prostora, te krivično gonjenje.

Podsjećamo zakupce da Zakon i pomenuta Odluka definišu sva prava i obaveze koje imaju, te da prilikom potpisivanja ugovora sa Općinom Stari Grad prihvataju te obaveze.

Sukladno tome, bilo kakvo kršenje obaveza neće biti tolerisano, posebno imajući u vidu podršku koju je ova lokalna zajednica, predvođena općinskim načelnikom mr Ibrahimom Hadžibajrićem, pružila i još uvijek pruža zakupcima kako bi se umanjile posljedice pandemije korona virusa. Privremeno ukidanje zakupnina, te njihovo umanjenje u korist zakupaca, do sada se na budžet Općine Stari Grad odrazilo u iznosu višem od 1,6 miliona KM.

 

Odluka ne dozvoljava podzakup trećim licima

Iako od zakupaca očekujemo korektan i partnerski odnos, stanje na terenu upućuje na nešto sasvim drugo. Svjedoci smo da pojedini zakupci prostore koje su dobili u zakup od Općine Stari Grad izdaju u podzakup po cijenama daleko višim od onih koje oni plaćaju Općini. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad i rasporedu poslovnih djelatnosti to jasno i decidno zabranjuje i takvi postupci neće se tolerisati. (Član 6. Zakupoprimac ne može zakupljeni prostor ili dio tog prostora davati u podzakup ili koristiti kao svoje učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj ili drugim oblicima saradnje sa drugim pravnim ili fizičkim licima)

U isto vrijeme, upozoravamo građane da ne nasijedaju na ovakve ponude jer općinske prostorije u zakup može izdati samo i isključivo Općina Stari Grad, a sve drugo je protuzakonito. Takvo ponašanje se neće tolerisati, te ćemo poduzimati sve raspoložive zakonske mjere kako bi se tome stalo ukraj.

 

Evidentirane zloupotrebe kroz tzv “ustupnine zakupa”

Kao jedan od primjera zloupotrebe općinskih poslovnih prostora evidentirali smo i tzv “ustupnine zakupa” istih, uz enormno visoke novčane naknade – i do nekoliko desetina hiljada konvertibilnih maraka, a koje vrše zakupci pravna lica. Prodaja tzv “ustupnina zakupa” općinskih prostora čak se vrši i posredstvom pojedinih agencija za nekretnine, te javno oglašava putem određenih portala za prodaju, za što posjedujemo i dokaze. Novi vlasnik/osnivač pravnog lica-zakupac na taj način dolazi u posjed općinskog poslovnog prostora, izbjegavajući propisane procedure za dodjelu u zakup istih, te se i na taj način oštećuje Općina.

 

Zakupac krši Zakon kada prostor drži neaktivnim dva mjeseca

Još jedan problem sa kojim se suočava nadležna općinska Služba za privredu je neaktivnost određenog broja poslovnih prostora. Svaki zakupac prilikom potpisivanja ugovora prihvata obavezu da prostor mora staviti u funkciju najkasnije u roku od tri mjeseca, a što ovisi od uslovnosti samog prostora. Maksimalni rok je tri mjeseca za manje uslovne prostore, a uslovni prostori se mogu i ranije staviti u funkciju. Isto tako, ako zakupac prostor drži neaktivnim dva mjeseca, Općina ima pravo raskinuti ugovor i deložirati zakupca. Ta odredba unesena je u Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija KS 2019. godine upravo kako bi se spriječile zloupotrebe i štete koje su se nanosile općinama, kao i da bi se spriječile situacije da prostori u najužoj gradskoj jezgri stoje prazni i zatvoreni. Uvjerili smo se u praksi da su najčešći razlozi zakupaca za neaktivnost prostora što traže pogodnog podzakupca - treće lice od kojeg uzimaju visoke iznose novca za ustupanje prostora. Sve su to malverzacije kojima se mora stati ukraj.

 

Zaključak o deložaciji

Jedan od primjera neaktivnih poslovnih prostora nadležna služba imala je početkom ove sedmice u slučaju zakupca – pravnog lica FTD d.o.o. čiji je vlasnik Omer Mehmedagić, a koji je duži vremenski period držao neaktivnim općinski poslovni prostor na izuzetno atraktivnoj lokaciji, u ulici Gazi Husrev-begova br 34. Nakon provedene kompletne procedure, donesen je zaključak o iseljenju zakupca iz općinskog prostora, no isti je odbio da to učini izazivajući neprijatnosti nadležnoj Komisiji za deložacije, kao i ostalim zakupcima u blizini. Ovakvo ponašanje je necivilizovano, nekorektno i bespotrebno jer će Općina u svakom slučaju provesti Zakon i važeće Odluke i vratiti svoj prostor. Svaki zakupac koji ovako postupi samo izaziva neugodnosti samom sebi jer će općina planiranu deložaciju provesti uz asistenciju policije i poduzeti i druge zakonske mjere, a u slučaju potrebe proslijediti i drugim nadležnim organima na postupanje.

Još jednom pozivamo zakupce općinskih poslovnih prostora na korektan odnos, redovno izmirivanje svojih obaveza, poštivanje važeće Odluke i odredbi ugovora koji su potpisali.