Javni poziv za prodaju neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u ulicama Bakarevića i Rogina

Image

Općina Stari Grad Sarajevo prodaje neposrednom pogodbom zemljište u vlasništvu, u ulici Bakarevića broj 17 i u ulici Rogina u Sarajevu, i to po cijeni koja je bila određena kao početna cijena u postupku licitacije istih:

 

1. Neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u ulici Bakarevića br. 17

Zemljište označeno kao k.č. 1508/2, z.k. ul.176, po kulturi gradilište, površine 180 m2, k.o. Sarajevo IX, (ista oznaka starog i novog premjera nastala nakon postupka “Harmonizacije nekretnina”- usklađivanja podataka starog i novog premjera), sa upisanim pravom vlasništva Općina Stari Grad Sarajevo sa dijelom 1/1, i sa upisanim posjednikom Općina Stari Grad sa dijelom 1/1. Zona procjene II (druga). Tržišna prodajna cijena je 90.000,00 KM. Predviđena izgradnja stambenog objekta prema Regulacionom planu "Lijeva obala Miljacke- Bistrik" maximalne spratnosti P + 1, gabarita 8,0 x 8,0 m.

 

2. Neizgrađeno gradsko građevinsko zemljišta u ul. Rogina

Zemljište označeno kao k.č. 536, po kulturi gradilište, površine 277 m2, k.o. Sarajevo-Mahala LXXXIII, z.k. ul. 191 (stari premjer), sa upisanim pravom vlasništva Općina Stari Grad Sarajevo sa dijelom 1/1, što odgovara novom premjeru 472/1 k.o. Sarajevo II, i sa upisanim posjednikom Općina Stari Grad sa dijelom 1/1. Zona procjene IV (četvrta). Tržišna prodajna cijena je 41.550,00 KM. Predviđena izgradnja individualnog stambenog objekta, a prema uslovima iz RP “Urbanistička cjelina naselja-Sedrenik, max dozvoljena spratnost S +Pr+1, Gabarit objekta: 11,0 x11,0 m.

Ponude se mogu dostaviti putem protokola Općine Stari Grad Sarajevo, Službi za imovinsko - pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove Općine Stari Grad Sarajevo, ili putem pošte na adresu: Općina Stari Grad Sarajevo, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, ul. Zelenih beretki br. 4, 71 000 Sarajevo. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave ovog poziva.

U slučaju da se na ovaj Javni poziv prijave dva ili više lica, odabir ponuđača će se nastaviti na prijedlog Općinskog načelnika, kroz postupak licitacije, koji provodi Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja.

 

Kompletan tekst Javnog poziva pročitajte ovdje.

Javni poziv objavljen u dnevnim novinama pogledajte ovdje.